Kurs Asystent Nauczyciela Przedszkola z animacją zabaw dziecięcych

Kurs Asystent Nauczyciela Przedszkola z animacją zabaw dziecięcych
Wczytuję mapę...

Rezerwacji możesz dokonać on-line lub wypełniając poniższy formularz pdf

Data
27/04/2019 - 28/04/2019
sobota - niedziela

Lokalizacja
SMART Instytut

Kategorie


Termin: 4 spotkania po 2 dni

27-28.04; 18-19.05; 1-2.06; 22-23.06

 

Kurs przeznaczony jest dla osób życzliwie usposobionych do dzieci, które posiadają aspiracje zawodowe do pracy związanej z opieką nad dziećmi w przedszkolu.

Kurs stwarza możliwość zdobycia potrzebnych kwalifikacji osobom, które nie posiadają uprawnień nauczycielskich, przygotowując je do wykonywania obowiązków na stanowisku asystenta nauczyciela w przedszkolu.

Asystent jest to osoba, która ściśle współpracuje z nauczycielem oraz pomaga mu w pracy wychowawczej i dydaktycznej, a także sprawuje opiekę nad przedszkolakami, zwłaszcza tymi, które podczas pobytu w placówce przedszkolnej wymagają zwiększonej uwagi i troski ze strony opiekunów.

Program kursu przygotowany został w taki sposób, aby w pełni przygotować osoby do pracy na stanowisku asystenta przedszkola.

Dodatkowe informacje: Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) wynika, że pomoc nauczyciela musi mieć co najmniej wykształcenie podstawowe, nie musi się legitymować doświadczeniem zawodowym i należy do VI kategorii zaszeregowania, jeśli chodzi o poziom wynagrodzenia.

 

Program kursu:

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 2. Umiejętności interpersonalne, rozwój osobistego potencjału do pracy z dziećmi
 3. Predyspozycje i cechy osobowościowe niezbędne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 3-7 lat
 4. Specyfika rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – etapy rozwoju i potrzeby
 5. Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami
 6. Wychowywanie i edukowanie dziecka
 7. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ruchowej dziecka
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Rozwój dziecka poprzez zabawę – animacje dziecięce

 

Organizacja kursu:

Kurs Asystent nauczyciela przedszkola trwa 8 dni, łącznie 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

 

Potwierdzenie kwalifikacji:

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie na druku MEN i certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu asystenta nauczyciela przedszkola.

 

Cena szkolenia: 2 500,00 zł

Istnieje możliwość wpłaty w ratach: 5 rat po 500 zł.

 

Istnieje możliwość sfinansowania szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • -Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
 • -Dla mikroprzedsiębiorstw tj. pracodawców zatrudniających do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100 % kosztów kształcenia, zaś w przypadku pracodawców zatrudniających więcej niż 10 pracowników 80 % kosztów kształcenia.
 • -O środki z KFS może wystąpić każdy Pracodawca, czyli podmiot który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika na umowę o pracę.
 • -Przyjmuje się, iż z dofinansowania mogą skorzystać właściciele firm (Pracodawca) lub pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na umowę o pracę co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku i w wymiarze co najmniej ½ etatu.

 

W przypadku zainteresowania przez Pracodawców, skorzystaniem ze środków z KFS, prosimy o kontakt : biuro@smartinstytut.pl lub pod nr tel. 604 626 567.

Firma Smart Instytut pomaga w przygotowaniu stosownej dokumentacji.

Zapisy on-line

Rodzaj biletu Cena Ilość miejsc
Kurs Asystent Nauczyciela Przedszkola z animacją zabaw dziecięcych 2 500,00 PLN

1. Akceptuję regulamin szkoleń otwartych Smart Instytut.*

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SMART Instytut Szkolenia i Eventy z siedzibą ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz,w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).*

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SMART Instytut Szkolenia i Eventy z siedzibą ul. Nawojowska 160, 33-300 Nowy Sącz, w zakresie adresu mailowego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przekazywania informacji handlowych, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 172 ust. 1 Ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.).*

4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych na przekazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).

*wymagane