AGRESYWNE, WYCOFANE, DZIWNE – DZIECKO Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI SESNSORYCZNEJ W DOMU, PRZEDSZKOLU I SZKOLE

Do kogo kierowane jest szkolenie: do nauczycieli, studentów, rodziców, a także lekarzy pracujących z dziećmi, fizjoterapeutów.

  • 1. Zaburzenia regulacji u niemowląt i małych dzieci.
    2. Rodzaje zaburzeń sensorycznych.
    3. Charakterystyka trudności sensorycznych dotyczących układów: dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego, słuchu, wzroku, węchu, smaku.
    4. Zasady postępowania z dziećmi z zaburzeniami sensorycznymi w domu, przedszkolu, szkole – normalizujące ich funkcjonowanie.

  • Uczestnicy zyskają wiedzę potrzebną do wstępnego rozpoznania problemów sensorycznych dziecka, a także poznają sposoby postępowania z nim w przedszkolu, szkole, domu.

Trener szkolenia