Asystentka zarządu – pracownik sekretariatu

Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów i pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystentka zarządu, kierownik sekretariatu lub sekretarka.  Stanowiska te wymagają nie tylko rozwoju kompetencji osobistych. Dobrze zorganizowany sekretariat to nie tylko wizerunek firmy, ale przede wszystkim centrum informacji i zarządzania czasem.

Czas trwania szkolenia: 8h

 • 1. SEKRETARIAT ” SERCEM” FIRMY
  – miejsce sekretariatu w strukturze organizacyjnej firmy
  – rola sekretariatu w sprawnym funkcjonowaniu firmy
  – zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających sekretariatem-biurem
  – wizerunek firmy a nowoczesny sekretariat

  2. UMIEJĘTNOŚĆ ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
  – obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
  – sekretariat jako „centrum informacyjne” firmy
  – ochrona informacji w firmie
  – zasady udzielania informacji
  – zarządzanie dokumentacją firmową

  3. UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ
  – przekazywaniem informacji,
  – sposoby zachęcania innych do kontaktu
  – dopasowanie kanału komunikacyjnego do rozmówcy
  – metody skutecznego informowania czyli słuchanie lub słyszenie

  4. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
  – zasady obowiązujące w rozmowie telefonicznej
  – znaczenie przygotowania
  – najczęstsze błędy

  5. ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ PRZYCHODZĄCĄ
  – prezentacja istniejących systemów organizacji korespondencji przychodzącej
  – instrukcja kancelaryjna o jaki stworzyć jednolity system zarządzania dokumentacją przychodzącą w firmie
  – metody ewidencjonowania, znakowania i dekretacji korespondencji
  – korespondencja elektroniczna

  6. ETYKIETA W SEKRETARIACIE (Savoir-Vivre w biznesie)
  – budowanie pozytywnego wizerunku własnego oraz firmy
  – dress code
  – kawa czy herbata
  – organizacja spotkań i imprez firmowych

  7. UMIEJĘTNOŚĆ SKUTECZNEGO PLANOWANIA I ORGANIZOWANIA PRACY
  – zarządzanie czasem pracy w sekretariacie
  – organizacja czasu pracy
  – wspomaganie zarządzania sekretariatem
  – sporządzanie ramowego planu dnia pracy swojego oraz przełożonych
  – ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
  – rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
  – trudne sytuacje

 • W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ :
  • Jakie kompetencje powinna rozwijać sekretarka / asystent zarządu
  • Jak zorganizować pracę sekretariatu
  • Jakie narzędzia wspomagają pracę sekretariatu
  • Ochrona informacji w sekretariacie
  • Jak zorganizować spotkanie
  • Jak prowadzić poprawną komunikację
  • Dress code sekretarki i asystentki

Trener szkolenia