Bezpieczny pracownik socjalny

Do kogo kierowane jest szkolenie: pracownicy socjalni i pracownicy placówek socjoterapeutycznych

Czas trwania szkolenia: 8 h (1 dzień)

Trener: Patrycja Dorsz vel Drożdż oraz Mjr Dominik Frister

 • • Moduł pierwszy:
  Samoświadomość jako podstawa poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego
  Emocje ich siła, energia i interpretacje jako czynnik podświadomego kierowania naszym zachowaniem w sytuacji zagrożenia
  Strach, lęk i niepokój jako wyzwalacze reakcji
  Rozpoznawanie i kierowanie emocjami grupy w sytuacji zagrożenia
  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w świetle prawa
  Postępowanie z osobą agresywną
  Mediacje w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
  Zaawansowane techniki komunikacji i perswazji w sytuacji zagrożenia

  • Moduł drugi
  Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką ataków terrorystycznych na placówki, ataków bezpośrednich w pracy terenowej pracownika socjalnego
  Nabycie umiejętności antycypowania zagrożenia atakiem agresji
  Poznanie zasad postępowania w przypadku poczucia zagrożenia atakiem ze strony podopiecznego wynikających ze stanu odurzenia lub będących sprawcami przemocy
  Psychologiczne zagadnienia dotyczące sprawcy i ofiary przemocy fizycznej i psychicznej
  Podstawowe techniki samoobrony – trening praktyczny

 • Program jest kompletnym przygotowaniem do reagowania w sytuacji zagrożenia opartym na synergicznym podejściu do bezpieczeństwa podopiecznych placówek opieki społecznej. Idea programu opiera się na podejściu, iż skuteczne reagowanie w sytuacji zagrożenia opiera się na trzech podstawowych czynnikach: podejściu emocjonalnym, wiedzy i umiejętnościach praktycznych. Każdy z tych obszarów wymaga podejścia jednostkowego oraz uwzględniającego psychologię grupy. Pracownik socjalny często pracuje w pojedynkę i jest narażony na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń środowiska patologicznego. Ponadto nasz program opiera się na trzech fundamentach programowych: antycypowanie zagrożenia, reagowanie w sytuacji zagrożenia oraz minimalizowanie jego skutków. Uczestnicy nabywają wiedzy, umiejętności i uczą się postaw służących podniesieniu kompetencji, poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego i samoświadomości, co przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego pracownika socjalnego. Program ten powstał w oparciu o kompetencje mediatora, coacha i pedagoga z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu konfliktów oraz pracy ze sprawcą i ofiarą agresji oraz 20 – letniego doświadczenia z zakresu czynności profilaktycznych przedsięwzięć oraz działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej służby więziennej.

Trener szkolenia