Budowanie wizerunku organizacji/szkoły

Do kogo kierowane jest szkolenie: dyrektorzy szkół, osoby odpowiedzialne za budowanie wizerunku szkoły/organizacji

Czas trwania szkolenia: 5 godz

 • 1. Definiowanie wizerunku szkoły/organizacji a jej tożsamość.
  2. Kluczowe elementy wizerunku szkoły/organizacji:
  a) system identyfikacji wizualnej,
  b) czynniki inne ( niewizualne).
  3. Funkcje wizerunku szkoły/organizacji.
  4. Zasady utrzymywania pozytywnego wizerunku szkoły.
  5. Publiczność szkoły ( mapa publiczności) .
  6. Sposoby promocji – pomysły warsztatowe.
  7. Strategiczne zarządzanie wizerunkiem.
  8. Public relations jako instrument kształtowania wizerunku szkoły.
  9. Media relations czyli skuteczność w kontaktach z mediami.

 • Uczestnicy poznają zasady budowania wizerunku organizacji/szkoły. Zdobędą widzę na temat sposobów docierania do odbiorców oferty edukacyjnej. Osoby uczestniczące w szkoleniu dostaną narzędzia do diagnozowania potrzeb w zakresie budowania marki, rebrandingowania jej z wykorzystaniem content marketingu.

Trener szkolenia