Coaching kariery jako model współczesnego doradztwa zawodowego

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych, coach-ów, osób zajmujących się job-coachingiem, pedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie rozwoju zawodowego.

Czas trwania szkolenia: 6 h

 • 1.Co oznacza coaching kariery?

  2.Kariera zawodowa jako główne pojęcie coachingu kariery

  3.Budowanie marki osobistej (personal branding) na współczesnym rynku pracy

  4.Doradztwo zawodowe a coaching kariery

  – praca z dziećmi i młodzieżą

  – praca z osobami dorosłymi

  5.Pięć pokoleń na współczesnym rynku pracy oraz charakter pracy z klientami różnych pokoleń (tradycjonaliści, baby boomers, pokolenie X, pokolenie Y, pokolenie Z (C) )

  6.Podstawowe narzędzia pracy coacha kariery (model GROW, koło życia)

  7.Analiza przypadku wraz z diagnozą i określeniem roli coacha

  8.Analiza, sposób przeprowadzania oraz interpretacja materiałów diagnostycznych (Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) oraz Kwestionariusz „Moja Kariera”)

Trener szkolenia