Efektywna komunikacja wstępem do efektywnego działania

Do kogo kierowane jest szkolenie: Osoby i instytucje mające problemy z efektywną komunikacja oraz dążące do jej usprawnienia w swoich organizacjach

Czas trwania szkolenia: 6 godziny zegarowe

  • Poznanie istoty komunikacji i zasad tworzenia skutecznych, efektywnych komunikatów. Rozwijanie umiejętności tworzenia spójnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz skutecznego eliminowania błędów we własnej komunikacji
  • Rozwój kompetencji komunikacyjnych a tym samym poszerzenie i usprawnienie wielu procesów zarządzania i pracy z ludźmi

Trener szkolenia