Efektywne metody pracy wzmacniające koncentrację ucznia

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele, wychowawcy, kadra pedagogiczna

Czas trwania szkolenia: Jeden dzień

 • 1. Uwaga, koncentracja, skupienie
  Czym dla nauczyciela jest uwaga ucznia
  Uwaga i uważność z perspektywy ucznia
  Przejawy braku koncentracji
  Powody zaburzeń uwagi
  Jacy uczniowie szczególnie mają trudności ze skupieniem uwagi?
  Inteligentny umysł vs charakter, osobowość i czynniki zewnętrzne wpływające na (de)koncentrację
  Psychologiczne aspekty pamięci, uwagi, wyobraźni, inteligencji i uczenia się. Strategie uczenia się.
  Uczeń i klasa-możliwości jednostki i dynamika grupy

  2. Inspirowanie jako reakcja na rzeczywiste potrzeby uczniów
  Jak pracuję – przyglądamy się obecnym standardom pracy własnej
  Znajdujemy kluczowe elementy wzbudzania uwagi możliwe do zastosowania w rzeczywistości szkolnej
  Co jest ważne w doborze metod pracy aktywizującej? (bezpieczna przestrzeń, etap rozwoju grupy, zdyscyplinowanie, cele lekcji, podstawa programowa)
  Twórczość, kreatywność, aktywizacja, inspirowanie – na czym polega?
  Metody, techniki wzbudzania aktywności, treningu koncentracji uwagi, uważności (M. in. metody coachingowe, gry edukacyjne, icebreaker, metody problemowe, ekspresji i impresji, metody graficzne)
  Praca grupowa i indywidualna w kontekście aktywizacji uwagi
  Przykłady zastosowania poszczególnych metod aktywizacyjnych (trening)

  3. Trudności i wyzwania
  Wzmocnienia i zachęty – czyli jak komunikować metodę
  Opór i przeszkody we wdrażaniu metod aktywizujących
  Kiedy metoda nie działa – sposoby postępowania ze szczególnymi przejawami braku koncentracji i uwagi u ucznia
  Co ja z tego będę miała? – realne korzyści dla nauczyciela i ucznia ze stosowania technik wzmacniających koncentrację uwagi

 • Rozwinięcie wiedzy na temat psychologicznych aspektów uwagi i uważności

  Zwiększenie repertuaru narzędzi pracy z uczniami

  Aktywizacja zasobów kreatywności w postaci inicjowania innowacyjnych metod pracy pedagogicznej i wychowawczej

  Wzbogacanie refleksyjności, myślenia poza standardami, ciekawości poznawczej

  Umiejętność zmiany perspektywy myślenia

  Zwiększenie poziomu kreatywności, efektywności, zaangażowania i współpracy na prowadzonych zajęciach

  Zwiększenie poziomu motywacji własnej

   

  Korzyści dla szkoły:

  Zwiększenie kompetencji nauczycieli we wzbudzaniu twórczości i kreatywności

  Podniesienie jakości zajęć lekcyjnych wzbogaconych o innowacyjne metody nauczania

  Poprawa atmosfery panującej na lekcjach

  Wzbogacenie treści i podstawy programowej

  Zwiększenie szans rozwojowych i kompetencji osobistych uczniów w perspektywie dalszej edukacji oraz nauczycieli w aspekcie rozwoju zawodowego

Trener szkolenia