Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się w przedszkolu, szkole

Do kogo kierowane jest szkolenie:

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, studenci, wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Czas trwania szkolenia: 16:00-19:00 (3h)

  • -Dokumentacja dziecka.

  • -Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.

  • -Obserwacja dziecka indywidualna i w grupie, próby diagnostyczne.

  • -Wprowadzanie systemu komunikacji alternatywnej i /lub wspomagającej (AAC).

  • -Wykorzystanie AAC podczas zajęć edukacyjnych oraz zabawy.

  • -Czytanie uczestniczące.

 • Zapoznanie się z procedurami oraz technikami pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się w przedszkolu, szkole.

Trener szkolenia