Jak reagować na cyberprzemoc

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


 

 • I. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska

  II. Szkolny system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc

  • System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy

  • Polityka bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej. Przykład dobrej praktyki.

  • Edukacja na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

  III. Cyberprzemoc – aspekty prawne i psychologiczne.

  • Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą.

  • Psychologiczne aspekty cyberprzemocy.

  • Młodzież w sieci – podłoże zachowań agresywnych i antyspołecznych.

  • Zapoznanie uczestników z charakterystyką zjawiska cyberprzemocy.

  • Przedstawienie systemu reagowania na cyberprzemoc.

  • Przykłady dobrej praktyki polityki bezpieczeństwa szkolnej infrastruktury informatycznej.

  • Zaznajomienie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi i psychologicznymi cyberprzemocy.

  • Dostarczenie uczestnikom szkolenia ulotek, plakatów oraz scenariuszy zajęć, które mogą być pomocne w działaniach edukacyjnych realizowanych przez szkołę.

Trener szkolenia