Kształcenie kompetencji kluczowych. Uczenie się i nauczanie z wykorzystaniem neuronauki

Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie jest kierowane do nauczycieli i osób, które pracują z uczniami, np. wychowawców, opiekunów świetlic itp.

Czas trwania szkolenia: 2 x 4 h (2 dni – szkolenie + warsztat)

 • 1. Jak działa mózg człowieka ?
  2. Jak wspierać efektywny wysiłek intelektualny.
  3. Jak zwiększyć motywację ucznia do uczenia się ?
  4. Co wprowadzić do procesu dydaktycznego, by uzyskiwać lepsze efekty nauki ?
  5. Przyjazne nauczanie a wymagania państwa wobec szkół ?
  6. Jak wprowadzać zmianę do procesu nauczania ?

 • Uczestnicy poznają mechanizmy uczenia się, wynikające z najnowszej wiedzy na temat pracy mózgu i kreowania środowiska, przyjaznego procesowi uczenia się i nauczania. Zwiększą świadomość tego, co w ich pracy służy efektywniejszej nauce ich uczniów oraz uzyskają większą uważność na oznaki tego, co wspiera ucznia w procesie uczenia, a co go demotywuje. W trakcie szkolenia poznają też narzędzia do motywacji uczniów i znajdywania własnej motywacji do zmiany.

Trener szkolenia