Mentoring w organizacji

Do kogo kierowane jest szkolenie: Kadra kierownicza, kadra menedżerska, liderzy

Czas trwania szkolenia: dwa dni

 • 1. Wprowadzenie do mentoringu w organizacji
  2. Zasady mentoringu
  3. Dopasowanie mentora i ucznia
  4. Zagrożenia mentoringu
  5. Relacja mentoringowa i modele relacji mentoringowej
  6. Rodzaje mentoringu
  7. Proces mentoringu

  Elementy procesu mentoringowego
  Model Egana
  Siedem kroków procesu mentoringowego
  Proces skoncentrowany na relacji

  8. Narzędzia mentoringowe
  9. Do kogo kierujemy proces mentoringu
  10.Korzyści wynikające z mentoringu

 • Poznanie sposobów budowania zaangażowania i wzmacniania motywacji wewnętrznej pracowników

  Poznanie technik, zasad i narzędzi mentoringu w organizacji

  Pozyskanie i przetrenowanie umiejętności prowadzenia komunikacji wzmacniającej wewnętrzne zasoby pracownika

  Poznanie modele relacji mentoringowej oraz zasady wdrażania i ewaluacji mentoringu w organizacji

  Przetrenowanie stosowania kluczowych narzędzi wspierających pracę mentora

  Nabycie wiedzy o mechanizmach motywacyjnych oraz systemach motywowania funkcjonujących organizacji, wspierających rozwój pracownika, zespołów i procesy zmiany w organizacji oraz miejsca mentoringu w tychże procesach

  Nabycie umiejętności stosowania narzędzi komunikacyjnych umożliwiających stałe podtrzymywanie najbardziej efektywnego poziomu motywacji pracownika

  Wzmocnienie postawy odpowiedzialności za utrzymywanie poziomu zaangażowania pracownika, efektywny proces nabywania nowych umiejętności, skuteczne wdrażanie zmian oraz pracę z ambiwalencją pracownika

Trener szkolenia