Monitorowanie fizyczne i elektroniczne negatywnych zachowań uczniów w szkole, procedury postępowania

Do kogo kierowane jest szkolenie: kadra zarządzająca szkołą, pedagogów, wychowawców, nauczycieli

Czas trwania szkolenia: 8 h

 

 • 1) Zasady trójkąta bezpieczeństwa w szkole.
  2) Specyfika zagrożeń w szkole.
       – mienie szkoły, niszczenie, uszkadzanie, podpalenia
       – charakterystyka osób
       – charakterystyka czynów ( alkohol )
       – włamania, kradzieże, wyłudzenia, przemoc fizyczna
       – narkotyki i inne środki
       – bójki i pobicia
       – fałszywe alarmy
  3) Monitorowanie fizyczne negatywnych zachowań uczniów w szkole
  4) Monitorowanie elektroniczne negatywnych zachowań uczniów w szkole
  5) Akty prawne, a prawa dziecka, przy zastosowaniu monitoringu TV
  6) Cele stosowania monitoringu CCTV  w szkołach
  7) Zasady tworzenia i modernizacji monitoringu CCTV  w szkole
  8) Organizacja monitoringu fizycznego i elektronicznego w szkole
  9) Monitorowanie fizyczne i elektroniczne negatywnych zachowań uczniów w szkole procedury postępowania.

Trener szkolenia