Motywowanie kadry dydaktycznej placówki oświatowej

Do kogo kierowane jest szkolenie: kadra zarządzająca szkołą

Czas trwania szkolenia: 4 h

 

 • 1) Pojęcie ogólne motywacji.
  2) Cele motywacji
  3) Teorie motywacji
  4) Hierarchia potrzeb ludzkich według A. Maslowa.
  5) Motywacyjne znaczenie nagród i kar.
  6) Powszechne funkcjonujące mity na temat motywacji.

 • Motywowanie nauczycieli do osiągnięcia określonych celów edukacyjnych przez szkołę. Cele, procesy, które wywołują, ukierunkowują i podtrzymują określone zachowania ludzi aby osiągać sukcesy edukacyjne.

Trener szkolenia