Nadruchliwość, dyspraksja, zaburzenia posturalne i ich wpływ na zachowanie i rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym

Do kogo skierowane jest szkolenie:

do nauczycieli, studentów, rodziców, a także lekarzy pracujących z dziećmi

  • 1. Wpływ nieprawidłowości posturalnych na kształtowanie się możliwości ruchowych oraz bazowych umiejętności szkolnych dziecka.

    2. Ocena postawy dziecka – co powinno zaniepokoić rodzica, nauczyciela.

    3. Postawa dziecka a kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.

    4. Nadruchliwość jako problem sensoryczny. Sposoby wyciszania nadmiernego pobudzenia.

    5. Jak to zrobić? – dziecko z dyspraksją – charakterystyka oraz sposób postępowania w domu i szkole.

  • Uczestnicy zyskają wiedzę potrzebną do wstępnego rozpoznania problemów sensorycznych, wpływających na możliwości ruchowe dziecka, a także poznają sposoby postępowania z nim w przedszkolu, szkole, domu.

Trener szkolenia