Narzędzia coachingowe dla doradców zawodowych

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców oraz doradców zawodowych, pracujących z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Czas trwania szkolenia: 4 h

 • 1.Co oznacza podejście coachingowe w doradztwie zawodowym.

  2.Jaka jest różnica między doradcą a coachem – kompetencje i postawy

  3.W jakim cel stosujemy metody coachingowe – co dzięki nim możemy osiągnąć?

  4.Omówienie konkretnych metod i narzędzi coachingowych w pracy doradcy zawodowego.

  • -koło życia
  • -koło pracy
  • -model GROW
  • -model Dilts’a
  • -metoda Walta Disney’a
  • -metoda sześciu kapeluszy de Bono
  • -model SCORE
  • -wzloty i upadki
  • -matryca projektowania celów
  • -mocne i słabe strony
  • -lista gdybania
  • -matryca zarządzania czasem – Macierz Eisenhowera
  • -Szkolenie mające na celu zbudowanie lub uzupełnienie warsztatu diagnostycznego nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, pracujących z młodzieżą i osobami dorosłymi.
  • -Szkolenie porusza zagadnienia wykorzystania metod coachingowych w pracy w obszarze doradztwa zawodowego.
  • -Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne metody, narzędzia wraz z omówieniem kiedy i dla jakiej grupy osób mogą zostać zastosowane, jakie efekty możemy uzyskać oraz co one oznaczają dla osoby z którą pracujemy.

Trener szkolenia