Narzędzia diagnostyczne doradcy zawodowego – dzieci i młodzież

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców oraz doradców zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Czas trwania szkolenia: 4 h

 • 1.Rodzaje metod diagnostycznych – kiedy i jak je stosować ?

  2.Diagnoza osobowości ucznia – narzędzia wraz z omówieniem

  3.Diagnoza wartości i preferencji zawodowych ucznia – narzędzia wraz z omówieniem

  4.Diagnoza zainteresowań i umiejętności ucznia – narzędzia wraz z omówieniem

  5.Diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych ucznia – narzędzia wraz z omówieniem

  6.Narzędzia standaryzowane w doradztwie zawodowym – kiedy i kto je może stosować?

 • -Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców oraz doradców zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

  -Szkolenie ma na celu zbudowanie lub uzupełnienie warsztatu diagnostycznego nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

  -Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną konkretne rozwiązania metodyczne i narzędzia
  z obszaru doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży szkolnej.

  -Prezentowane narzędzia diagnostyczne obejmują 4 główne obszary rozwojowe ucznia: diagnostyka osobowości, wartości i preferencji zawodowych, zainteresowań i umiejętności oraz predyspozycji edukacyjno-zawodowych. W każdym z tych obszarów, zaprezentowane i omówione zostaną konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jaki i nauczycieli i wychowawców.

  -Podczas szkolenie zaprezentowane zostaną narzędzia diagnostyczne, które nie wymagają specjalnych certyfikatów i uprawnień. Poruszona zostanie także kwestia tzw. narzędzi standaryzowanych – kto i kiedy może je stosować.

Trener szkolenia