NVC – Porozumienie Bez Przemocy

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele, wychowawcy, kadra pedagogiczna, rodzice

Czas trwania szkolenia: Jeden dzień

 • 1. Porozumienie Bez Przemocy w pracy z dzieckiem – jak Marshall Rosenberg stworzył język żyrafy?

  2. To, w jaki sposób się komunikujemy ma swoje podłoże w potrzebach – jak je rozpoznawać i jak je wyrażać?

  3. Postawa empatyczna to coś więcej niż rozumienie

  4. Cztery kroki porozumienia bez przemocy

  5. Co może utrudnić komunikację i jak sobie z tym radzić?

  6. Czy istnieją naprawdę „trudne” dzieci?

  7. Jak rozwiązywać konflikty zgodnie z NVC?

  8. Zarządzanie emocjami – rozumienie uczuć, transformacja emocji, praca z ciałem.

 • Poznanie założeń Porozumienia Bez Przemocy w relacji z dziećmi. Nabycie umiejętności komunikacji z dziećmi na gruncie idei NVC, radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do porozumienia i zrozumienia. Umiejętność stosowania metody czterech kroków w komunikacji służącej osiąganiu wzajemnego zrozumienia potrzeb.

Trener szkolenia