Obsługa klienta – szkolenie dla pracowników administracji

Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji , którzy mają bezpośredni lub telefoniczny kontakt z klientami.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

 • 1. Zadania i wyzwania w obsłudze klientów

  -Charakterystyka klientów
  -Rola pracownika w procesie obsługi klienta

  2. Rola komunikacji w kontaktach z klientami

  -Werbalne i niewerbalne techniki komunikacji jako baza profesjonalizmu urzędnika
  -Jak pokonać bariery komunikacyjne?
  -Odzwierciedlenie, parafraza, klaryfikacja, podsumowanie
  -Etapy rozmowy z klientem

  3. Standardy telefonicznej obsługi klienta

  -Co można usłyszeć przez telefon?
  -Pierwsze wrażenie i budowanie klimatu rozmowy
  -Zasady rozmowy przez telefon

  4. Trudne sytuacje w obsłudze interesantów

  -Rodzaje trudnych sytuacji
  -Techniki rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  -Asertywność i zarządzanie własnymi emocjami w trudnych sytuacjach

  5. Techniki radzenia sobie ze stresem w pracy urzędniczej

  6. Profesjonalna obsługa klienta – błędy, których należy unikać.

 • -Spojrzenie na obsługę klientów przez pryzmat własnych doświadczeń
  -Wypracowanie przez uczestników standardów profesjonalnej obsługi klientów
  -Nabycie umiejętności pracy z różnymi typami klientów, w różnych sytuacjach i za pośrednictwem różnych metod komunikacji
  -Poznanie technik radzenia sobie z trudnymi klientami

Trener szkolenia