Ocenianie kształtujące – ocenianie pomagające uczyć się

Do kogo kierowane jest szkolenie: pedagodzy, nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 8 h – warsztat + seminarium

 

 • 1. Słowo wstępne o ocenianiu kształtującym
  2. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się
  3. SMART w określaniu celu
  4. NaCoBeZu – jako klucz oceniania kształtującego
  5. Udzielanie uczniom informacji zwrotnych, które umożliwią im widoczny postęp.
  6. Umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych
  7. Wspomaganie uczniów w procesie uczenia się
  8. Obserwacja i samoocena ucznia
  9. Techniki sprzyjające ocenianiu kształtującemu
  10. Studium przypadku
  11. Podsumowanie

Trener szkolenia