OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESACH KADROWYCH „Od rekrutacji do zwolnienia pracownika”

Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, właścicieli biur obsługi  księgowo – kadrowej pracowników działów kadr (HR) oraz kadry menadżerskiej, którzy realizują politykę personalną przedsiębiorstwa, urzędu, lub jakiejkolwiek innej organizacji. Szczególnie jeśli zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w zbiorach pracowników w systemach informatycznych oraz w formie papierowej

Czas trwania szkolenia: 8h

 • Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych

  • przegląd aktów prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych,
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych po zmianach
  • akty wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,
  • co nas czeka – informacje o nachodzących zmianach w 2018 roku

  Obowiązki pracodawców – administratorów danych oraz procesorów w zakresie przetwarzania danych pracowniczych

  • przetwarzanie danych na podstawie przepisów prawa
  • zgody pracowników
  • outsourcing usług a dane osobowe
  • umowa powierzenia przetwarzania danych

  Organizacja rekrutacji w oparciu o przepisy o ochronie danych osobowych

  • wymagane zgody
  • obowiązek informacyjny
  • zgody na rekrutacje w przyszłości
  • zgody związane z ochroną danych osobowych kandydata
  • wykonanie obowiązku informacyjnego

  Praktyka ochrony danych osobowych w procesach kadrowych

  • tworzenie kadrowych dokumentów pomocniczych a ochrona danych osobowych,
  • odpowiedzialność prawna w zakresie danych osobowych
  • systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe,
  • obieg dokumentów w firmie a ochrona danych osobowych

 • W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ :
  • Jakie dane osobowe pracownika może przetwarzać pracodawca,
  • Czy w procesie rekrutacji potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych,
  • Czy pracodawca może zarządzać wizerunkiem pracownika,
  • Jak długo można przetwarzać dokumenty aplikacyjne,
  • Czy można żądać referencji na piśmie,
  • Czy można wykorzystać w procesie rekrutacji zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
  • Jak skutecznie wykonać obowiązek informacyjny wobec pracownika,
  • Jak uniknąć błędu w tworzeniu kart urlopowych, listy obecności lub kart obiegowych,
  • Odpowiedzialność pracownika związana z ochroną danych osobowych na zajmowanym stanowisku.

Trener szkolenia