Ochrona Danych Osobowych w KADRACH oraz monitoring pracowników po wejściu RODO 2018 „Od rekrutacji do zwolnienia”

Do kogo kierowane jest szkolenie: Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów kadr oraz innych osób odpowiedzialnych za dane osobowe w firmie.

Czas trwania szkolenia: 6h

  1. 1. Zapoznać uczestników z przepisami rozporządzenia ogólnego oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych,
  2. 2. Nauczyć przygotowania i przeprowadzenia procedur kadrowych zgodnie z wymogami rozporządzenia,
  3. 3. Nauczyć przygotować rejestr czynności zgodnie z art.30 RODO w zakresie czynności kadrowych,
  4. 4. Nauczyć przygotowania klauzuli informacyjnej dla procesów kadrowych,
  5. 5. Wskazać na wymogi organizacji stanowiska pracy specjalisty ds. Kadr zgodnie z wymogami rozporządzenia ogólnego.
 • W CZASIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ :

  1. 1. Jakie nas czekają zmiany należy przeprowadzić w zakresie organizacji procesów kadrowych po wejściu  rozporządzenia ogólnego,
  2. 2. Jak przygotować rekrutację zgodną z RODO,
  3. 3. W jakich przepadkach prosić o zgodę uczestnika rekrutacji,
  4. 4. Jak po maju 2018 praktycznie realizować przepisy ochrony danych osobowych w procesach kadrowych,
  5. 5.  Jakie znaczenie w organizacji ma polityka ochrony danych,
  6. 6. Jak rejestrować czynności przetwarzania na stanowisku specjalisty ds. kadr,
  7. 7. Jak wykonać obowiązek informacyjny dla pracownika,
  8. 8. Jak wykonać przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych w zakresie monitoringu pracowników.
  1. 1. Przepisy dotyczące RODO.
  2. 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  3. 3. Omówienie podstawowych zasad ochrony danych.
  4. 4. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i szczególne (sensytywne), administrator, procesor (podmiot przetwarzający).
  5. 5. Sporządzanie klauzuli informacyjnej.
  6. 6. Rejestrowanie czynności zgodnie z art.30.
  7. 7. Polityka ochrony danych zgodnie z art.24.
  8. 8. Monitoring wizyjny w zakładzie pracy.
  9. 9. Monitoring pracownika na podstawie GPS.
  10. 10. Monitorowanie komputerów pracownika,
  11. 11. Ewidencja czasu pracy a listy obecności.

Trener szkolenia