Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jako odpowiedź do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne


 

  • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

  • Zadania poszczególnych podmiotów w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  • Formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

  • Niezbędna dokumentacja udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

  • Umiejętność planowania pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Trener szkolenia