Pomoce dydaktyczne i terapeutyczne w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się

Do kogo kierowane jest szkolenie:

nauczyciele, wychowawcy, rodzice, wszyscy zainteresowani powyższą tematyką

Czas trwania szkolenia: 16:00-19:00 (3h)

  • -Komunikacja alternatywna i wspomagająca(AAC), użytkownicy AAC – wprowadzenie.

  • -Systemy AAC – MÓWIK, MAKATON, PECS, PCS.

  • -Charakterystyka pomocy dydaktycznych dla osób niemówiących.

  • -Tablice, książki, foldery do porozumiewania się – część praktyczna. 

  • -Jak przystosować książki, gry, zabawki dla osób niemówiących – część praktyczna.

  • -Przegląd ciekawych pomocy dydaktycznych, stron internetowych.

 • Zapoznanie się z technikami, metodami i narzędziami w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się.

Trener szkolenia