Postępowanie egzekucyjne w administracji

Do kogo kierowane jest szkolenie: Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy urzędów administracji publicznej(w tym urzędów skarbowych i ZUS) w oddziałach egzekucji, pracownicy kancelarii prawnych, reprezentujących swoich klientów w sprawach windykacji należności, pracownicy wydziałów egzekucji banków, firm i przedsiębiorstw publicznych. Szkolenie kierowane jest także do pracowników kadr i płac w zakresie, w jakim zobowiązani są do stosowania przepisów o dokonywaniu potrąceń ze świadczeń pracowniczych.

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

 • 1. Omówienie zmian w ustawie Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji:

  a) wierzyciel
  b) organ egzekucyjny
  c) zobowiązany

  3. Wierzyciel i organ egzekucyjny jako jeden podmiot

  4. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

  5. Zbieg postępowań egzekucyjnych

  a) zbieg postępowań egzekucyjnych w administracji
  b) zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej (komorniczej)

  6. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji

  a) wszczęcie postępowania
  b) czynności egzekucyjne
  c) zawieszenie/umorzenie postępowania
  d) zakończenie postępowania

  7. Tytuł egzekucyjny

  8. Wyłączenia spod egzekucji

  9. Środki prawne (zaskarżenia i ochrony) w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

  a) zarzuty
  b) zażalenie
  c) skarga na czynności egzekucyjne
  d) wniosek o wyłączenie spod egzekucji

  10. Koszty postępowania egzekucyjnego

  11. Egzekucja należności pieniężnych(egzekucja z wynagrodzenia, z renty, z pieniędzy, z rachunku bankowego)

  12. Egzekucja obowiązków niepieniężnych

 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z poszczególnymi etapami postępowania egzekucyjnego po przeprowadzeniu procesu sądowego. Teoria egzekucji, poparta przykładami z praktyki i orzecznictwa sądowego zostanie wyłożona metodą warsztatową. Ponadto uczestnicy szkolenia poznają najnowsze zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Trener szkolenia