Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole – kompetencje coachingowe nauczycieli

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i wychowawców oraz doradców zawodowych, pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Czas trwania szkolenia: 6 h

 • 1.Czym są kompetencje coachingowe ?

  2.Zawieranie kontraktu z klasą i indywidualnymi uczniami

  • -ustalanie kontraktu – wyznacz z uczniami jasne reguły
  • -kontrakt spisany językiem negatywnym, a kontrakt spisany językiem pozytywnym
  • -najważniejsze punkty w kontrakcie
  • -ustalenie konsekwencji łamania klasowych zasad

   

  3.Współtworzenie i utrzymywanie relacji z grupą i indywidualnymi uczniami

  • -wskaźniki porozumienia – budowanie zaangażowania
  • -jak zorganizować przestrzeń do rozmowy, aby uczeń chętnie podejmował z Tobą dialog?
  • -Zaufanie, a budowanie relacji z uczniem/klasą

   

  4.Wspieranie ucznia w osiąganiu celów

  5.Komunikacja coachingowa

  • -założenia pomagające w komunikacji
  • -blokady komunikacyjne
  • -aktywne słuchanie
  • -pytania otwarte
  • -asertywny komunikat ja

   

  6.Umiejętność rozpoznawania stylów myślenia ucznia

  • -style uczenia się według Modelu 4MAT
  • -prowadzenie lekcji według Modelu 4MAT
  • -style myślenia
  • -jak w praktyce nauczycielskiej wykorzystać strategie uczenia się

   

  7.Umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz doceniania wysiłków ucznia

  8.Umiejętność rozwijania potencjału ucznia

  • -Szkolenie ma na celu pozyskanie przez nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych kompetencji, które pomogą tworzyć przyjazną przestrzeń w pracy, tak aby wpływała ona w pozytywny i bezpieczny sposób na proces uczenia dzieci
   i młodzieży.
  • -Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną nowe kompetencje, metody i rozwiązania w pracy z uczniem, w celu motywowania do zdobywania wiedzy i rozwijania własnego potencjału.
  • -Szkolenie porusza temat nowego pokolenia dzieci – uczniów INSTANT, które pragną wszystkiego, co najlepsze w życiu – i to szybko, bez wysiłku i za darmo. Jak nauczyciele i wychowawcy mogą poradzić sobie z takim pokoleniem?
  • -Na szkoleniu, zaprezentowane zostaną narzędzia pracy, które nie wymagają specjalnych certyfikatów i uprawnień.
  • -Celem szkolenia jest także wskazanie na kryteria doboru metod, technik i narzędzi pracy ze względu na wiek i specyfikę sytuacji ucznia.

Trener szkolenia