Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD

Do kogo kierowane jest szkolenie: nauczyciele wszystkich typów szkół

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

 

  • Rozpoznanie zespołu hiperkinetycznego (ADHD)

  • Terapia ADHD

  • Zasady postępowania z dziećmi z zespołem ADHD

  • Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym

  • Metody dostosowania programu szkolnego do możliwości ucznia nadpobudliwego.

  • Organizacja pracy w klasie.

  • Jak sobie radzić z objawami, które dezorganizują funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego?

  • Jak rozmawiać z dzieckiem nadpobudliwym?

  • Wybrane wskazanie dotyczące postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

  • Terapie – metody wspomagające.

  • Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD.

Trener szkolenia