Procedury prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej

Do kogo kierowane jest szkolenie: kadra zarządzająca szkołą, kadra administracyjna, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele

Czas trwania szkolenia: 6 h

 • 1) Aspekt prawny działań
  2) Metody działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej
  3) Procedury postępowania dyrektorów szkół i nauczycieli:
      – uczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków, ,,dopalaczy,,
      – w szkole znaleziono substancję przypominającą wyglądem narkotyk
     – posiadanie przy sobie przez ucznia narkotyku, ,,dopalacza,,
     – w przypadku zachowań wskazujących na demoralizację
     – w przypadku popełnienia przestępstwa
    – czyn karalny
  – agresja ucznia wobec nauczyciela
  4) Procedury prawidłowych zachowań w przypadku znalezienia na terenie szkoły, broni, granatów, materiałów wybuchowych i innych substancji lub przedmiotów
  5) Szkolna interwencja profilaktyczna.

  Szkolenie odbywa się z elementami instruktarzu i praktycznego pokazu w zakresie tematyki szkolenia tj. narkotyki, dopalacze, ćwiczebne materiały wybuchowe, miny, granaty, naboje.

 • Przekazanie procedur prawidłowych zachowań, wiedzy w zakresie podstaw prawnych wszelkich działań interwencyjnych, określenie zasad postępowania osób prowadzących tego typu działania oraz przekazanie zakresu i formy współdziałania szkół i placówek oświatowych z jednostkami organizacyjnymi policji na rzecz zapewniania warunków gwarantujących bezpieczeństwo, ochronę przed zagrożeniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej.

Trener szkolenia