Psychologia sprzedaży

Do kogo kierowane jest szkolenie: Menedżerowie różnych szczebli, Osoby rozpoczynające pracę jako lider zespołu

Czas trwania szkolenia: 8-16h

 

 • Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologii zakupów, oraz rozumienia przyzwyczajeń osób w zakresie komunikowania się, relacji i wartości społecznych. Podczas rozmowy handlowej kluczowy wydaje się zobaczenie momentu podjęcia decyzji przez klienta. To co decyduje o efekcie handlowym jest najczęściej niewidoczne i nieujawniane przez klientów. Możesz doświadczyć tego podczas szkolenia i nauczyć się rozpoznawać.

  Sesja szkoleniowa:

   

  1. PSYCHOLOGIA KONTAKTU Z KLIENTEM

  • -Ocena, Doradzanie, Generalizacja i inne bariery w komunikacji
  • -Oceniający styl komunikowania się. Interpretowanie a fakty.
  • -Aktywne słuchanie
  • -Filary komunikacji asertywnej
  • -Podmiotowość i przedmiotowość w relacji z klientem czyli jak rozmawiać po partnersku z trudnym partnerem

   

  2. UKRYTE POTRZEBY – MOTYWACJA KLIENTA

  • -Co motywuje ludzi do zakupu?
  • -Jak najłatwiej demotywować klienta?
  • -Strategia „wzbogacania życia klienta” w sprzedaży – Studium przypadku Ikea i Apple

   

  3. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W SPRZEDAŻY

  • -Umawianie się na spotkania
  • -Pokonywanie oporu recepcji przez telefon
  • -Nieprzewidziane sytuacje podczas spotkań
  • -Umiejętność nawiązywania relacji podczas spotkań
  • -Psychologiczne podstawy wywierania pozytywnego wrażenia
  • -Naturalność a sztuczność zachowania i reakcje klientów
  • -Efekty wychodzenia z dialogu i kontrolowania siebie i innych
  • -Twoja autoprezentacja podczas spotkań – informacja zwrotna

   

  4. POZYTYWNA PERSWAZJA I JĘZYK KORZYŚCI

  • -Modele perswazji wzmacniające relacje: reguła wzajemności i reaktancja
  • -Język korzyści handlowych
  • -Modele perswazji osłabiające relacje z klientem; język straty.

   

  5. ROZUMIENIE I ROZPOZNAWANIE OSOBOWOŚCI KLIENTA

  • -Model typów komunikacyjnych C. G. Junga
  • -Twój antagonista w komunikacji
  • -Dobór argumentacji do typu komunikacji klienta
  • -Co motywuje do zakupu i działania poszczególne typy
  • -Czego unikać w komunikacji z poszczególnymi typami
  • -Dostrzeganie różnic osobowości. Akceptowanie inności.

   

  6. PRACA Z OPOREM KLIENTA I TRUDNE SYTUACJE W SPRZEDAŻY

  • -Trudne postawy klientów – studium przypadku
  • -Przyczyny powstawania oporu klienta
  • -Techniki komunikowania się wobec oporu klienta
  • -Diagnozowanie własnych zachowań i emocji w relacji z klientem
  • -Twój styl sprzedaży – informacja zwrotna

   

  7. PSYCHOLOGIA CENY

  • -Model produktu i jego wartości
  • -Zaskoczenie, niedostępność, technika małej ceny i inne reguły perswazji związane z ceną
  • -Techniki negocjacyjne związane z ceną; rzut na taśmę, ostatnie życzenie, nagroda w raju i in.
  • -Obrona przed manipulacją klientów
  • -Moment, w którym klient podejmuje decyzję

   

  8. SPOSOBY NA KRYTYKĘ I OBIEKCJE KLIENTA

  • -Cel krytyki i objekcji
  • -Twoje emocje podczas krytyki
  • -Narzędzia komunikacyjne sprzyjające budowaniu dobrego klimatu
  • -Obrona przed atakiem i ujawnianie intencji drugiej strony
  • -Klaryfikacja komunikatów niejasnych
  • -Przekształcanie obiekcji na pozytywy
 • Zwiększenie kompetencji w zakresie

  • -stosowania pozytywnej komunikacji i nieoceniającego stylu komunikowania się

  • -rozpoznawania motywacji zakupowej klienta

  • -stosowania języka korzyści i perswazji handlowej

  • -strategii partnerskiej sprzedaży wzmacniającej długofalowe relacje

  • -sposobów dotarcia do klienta i rozmowy bezpośredniej

  • -przełamywania barier w pierwszym kontakcie z klientem

  • -rozpoznawania i rozumienia osobowości klienta

  • -stosowania argumentacji handlowej dostosowanej do stylu komunikacji klienta

  • -psychologii ceny, negocjacji i własnych reakcji

  • -radzenia sobie z siłą negocjacyjną klienta

  • -radzenia sobie z obiekcjami klienta i krytyką

  • -radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem

Trener szkolenia