Sesja team coachingu

Do kogo kierowane jest szkolenie: do zespołów o charakterze biznesowym i pozostałych zespołów nie działających na zasadach biznesowych

Czas trwania szkolenia: w zależności od specyfiki zespołu, jednocześnie najczęściej jedna sesja trwa nie więcej niż max 3-4 godziny

  • Na sesjach pracuje się coachingowo nad podniesieniem efektywności pracy zespołu, usprawnieniem procesu komunikacji, eliminowaniem konfliktów i budowaniem relacji między członkami zespołu. Prowadzone działania realizowane są w trakcie rzeczywistej pracy zespołu
  • Odkrywanie przed zespołem specyfiki pracy tego zespołu, rozbudzanie autorefleksji członków zespołu na temat własnej pracy i autodoskonalenie się zespołu we własnym działaniu

Trener szkolenia