Windykacja polubowna – czyli jak skutecznie wywierać presję na dłużniku, aby odzyskać należności ?

Do kogo kierowane jest szkolenie: Pracownicy urzędów, działów windykacji, działów handlowych, wszyscy zainteresowani tematyką odzyskiwania należności

Czas trwania szkolenia: 2 dni
 

 • 1. Ogólne zasady dotyczące prowadzenia postępowania mediacyjnego
  2. Skuteczne formy zabezpieczenia transakcji
  3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
  4. Zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji
  5. Windykacja przez podmioty trzecie

  NEGOCJACJE HANDLOWE W KONTEKŚCIE ZABEZPIECZANIA NALEŻNOŚCI
  1. Podobieństwo do negocjacjacji handlowych
  2. Typy klientów windykacyjnych
  3.Pułapki psychologiczne, powtarzające się w procesie windykacji
  4. Negocjacje to drugi etap procedury windykacyjnej

  NAJWAŻNIEJSZE ZASADY POSTEPOWANIA WINDYKACYJNEGO

  FORMY PRAWNE NEGOCJACJI Z DŁUŻNIKIEM
  1. Ugoda przedsądowa
  2. Poddanie się egzekucji
  3. Przedawnienie
  4. Rodzaje sankcji i sposoby ich praktycznego zastosowania

  VII. WEZWANIE DO ZAPŁATY

  VIII. ZAGADNIENIE PSYCHOLOGII PRESJI W CZASIE ROZMOWY WINDYKACYJNEJ

  IX. PODSUNOWANIE ROZWAŻAŃ – NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI I KONKLUZJE

  1. Schemat dochodzenia do należności
  2. Aneks – najważniejsze pojęcia, związane z procesem windykacji należności

 • -poznasz praktyczne informacje do natychmiastowego wykorzystania podczas samodzielnego kontaktu z dłużnikiem;
  -dowiesz się jak rozpoznawać różne osobowości dłużników i jak skutecznie na nich wpływać,
  -nauczysz się zasad przeprowadzania skutecznych rozmów telefonicznych z dłużnikami,
  -będziesz wiedział czym kierować się przy wyborze drogi kontaktu z dłużnikiem oraz co robić, gdy pojawią się problemy braku zapłaty,
  -poznasz pułapki psychologiczne czyhające na Ciebie w procesie odzyskiwania długu oraz najważniejsze zasady postępowania windykacyjnego,
  -i najważniejsze, otrzymasz gotowe do wykorzystania wzory druków windykacyjnych z omówieniem kiedy, gdzie i jak je stosować.

Trener szkolenia