Wizerunkowe aspekty wystąpień publicznych

Do kogo kierowane jest szkolenie: Osoby,które w swojej pracy występują publicznie

Czas trwania szkolenia: 12 godzin zegarowych

 • DZIEŃ I
  1. Mowa ciała w komunikacji
  Rozwinięcie: rozumienie i świadomość mowy własnego ciała stanowi klucz do właściwego kontaktu z drugim człowiekiem. Panowanie nad własnym ciałem, unikanie błędów komunikacji niewerbalnej jest wyuczoną umiejętnością, która może zaważyć na jakości wystąpień publicznych.
  2. Techniki budowania i utrzymywania kontaktu
  Rozwinięcie: umiejętność wchodzenia w głęboką relację z rozmówcą, pomaga w osiąganiu lepszych efektów komunikacyjnych. Osiągnąć to można dzięki umiejętnościom odzwierciedlania i modelowania. Umiejętności utrzymywania kontaktu pomagają także w przekierowaniu uwagi rozmówcy na zagadnienia czy obszary dla nas ważne.

  3. Gry statusowe
  Rozwinięcie: czyli zachowania budowane w oparciu o hierarchiczność relacji społecznych. Umiejętność gry własnym statusem pozwala wpływać na relacje z innymi. Istota i znaczenie gier statusowych wynika z wrodzonej i często nieświadomej wrażliwości człowieka na hierarchiczność stosunków panujących w grupach, w których on funkcjonuje. Każdy chciałby móc wpływać na to, jak postrzegają go inni, ale nie każdy wie jak może to osiągnąć, grając własnym statusem.

  DZIEŃ II
  4. Nienaganny wygląd czyli – dresscode
  Rozwinięcie: współcześnie właściwy wizerunek rozumiany jako właściwy wygląd zewnętrzny, stanowi kluczowy element budowania profesjonalizmu i efektywności w biznesie. Zwłaszcza osoby , które mają bezpośredni kontakt z klientami, czy partnerami biznesowymi i zmuszone są do występowania publicznie, powinny zadbać by ich ubiór wskazywał na profesjonalizm ich osoby, a w konsekwencji także ich firmy. Opanowanie zasad dresscode′u pozwala budować własny wizerunek i efektywność własnego działania
  5. Savoir – vivre w trakcie wystąpień publicznych
  Rozwinięcie: savoir – vivre biznesowy stanowi zbiór zasad pozwalających opanować sztukę właściwego zachowania się w oficjalnych relacjach. Jest to szczególnie ważna umiejętność, zwłaszcza, że w trakcie publicznych wystąpień, gdy zwrócone są na mówcę oczy wielu osób, łatwo o drobne potknięcie w etykiecie, które dostrzeżone przez liczne gremium może zadecydować o tym, jak zostaniemy ocenieni. Ocena ta z kolei może zadecydować o naszej przyszłości zawodowej.

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności właściwego kształtowania profesjonalnego wizerunku w trakcie wystąpień publicznych. Uzyskanie swobody w publicznym występowaniu i pełnym kontrolowaniu własnej mowy ciała

Trener szkolenia