Wspierający rodzic, czyli jak dobrze zrozumieć dziecko i tworzyć z nim dobrą relację

Do kogo kierowane jest szkolenie: rodzice

Czas trwania szkolenia: 4 h

 • 1. Rozwój emocjonalny dzieci w aspekcie psychologii dziecka?
  2. Jak zrozumieć emocje i zachowania dziecka?
  3. Jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka?
  4. Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
  5. Jak reagować w trudnych sytuacjach?
  6. Jak tworzyć bezpieczną więź z dzieckiem?
  7. Co może zaburzać budowanie dobrej relacji?

 • Rozwijanie swoich umiejętności wychowawczych i pogłębienie wiedzy, która pozwoli lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju . Na spotkaniu rozmawiać będziemy jak pomóc dziecku w przeżywaniu emocji, których doświadcza, jak mądrze towarzyszyć w trudnych zachowaniach oraz jak budować szczęśliwą i pełną zrozumienia relację. Warsztat ma charakter praktyczny i opiera się na pracy indywidualnej i grupowej. Doświadczenia własne uczestników odniesiemy do wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii rozwojowej, rodzicielstwa bliskości oraz porozumienia bez przemocy.