Współpraca w zespole i skuteczna komunikacja

Do kogo kierowane jest szkolenie: urzędnicy, kadra kierownicza urzędów, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych i wszyscy zainteresowani

Czas trwania szkolenia: 16 godzin 2 x 8

 

  • Współpraca w zespole i efektywna komunikacja ( budowanie świadomości menedżera, model zarządzania sytuacyjnego, diagnoza stylu przywództwa, mocne strony i potrzeby pracownika, delegowanie i kontrola, efektywna komunikacja, monitorowanie i kontrola, kierowanie zespołem i rozwój kompetencji przywódczych, warunki istnienia zespołu, role zespołowe, zarządzanie talentami i rozwojem pracowników, projektowanie kolejnych etapów rozwoju zespołu, motywowanie, indywidualne motywatory pracownika, rodzaje motywacji, budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w zespole, style komunikowania, style kierowania a osobowość podwładnego, budowanie autorytetu menedżera, konflikt w zespole, trudne rozmowy z pracownikami, rozmowa dyscyplinująca, ocena pracowników- rola informacji zwrotnej bieżącej i cyklicznej w zarządzaniu zespołem, ocenianie pracowników, zarządzanie konfliktem, cechy sytuacji konfliktowej, zapobieganie konfliktom, zarządzanie sobą w czasie, planowanie i wyznaczanie własnych celów i celów zespołu, zarządzanie emocjami, minimalizowanie stresu w pracy zespołowej)

  • Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, wyznaczania i delegowania zadań, aktywnego słuchania i komunikacji, minimalizowania stresu w pracy zespołowej

Trener szkolenia