Wypalenie zawodowe w życiu pedagogów specjalnych

Do kogo kierowane jest szkolenie: pedagodzy specjalni

Czas trwania szkolenia: 6 h – warsztat + seminarium

 

 • 1. Wprowadzenie do tematu
  2. Stres zawodowy w pracy pedagogicznej
  3. Specyficzny stres pedagogów specjalnych
  4. Ryzyko wypalania się w profesjach społecznych – przyczyny zjawiska
  5. Egzystencjalny kontekst wypalania się
  6. Stres a wypalenie się. Objawy i rozwój wypalenia
  7. Skutki wypalenia się w pracy pedagoga specjalnego
  8. Wypalanie się a praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  9. Wypalenie – profilaktyka w wymiarze egzystencjalnym
  10. Podsumowanie

Trener szkolenia