Zarządzanie zasobami ludzkimi

Do kogo kierowane jest szkolenie: szkolenie skierowane jest do menedżerów

Czas trwania szkolenia: 2 dni

 • 1. Style i rodzaje zarządzania
  2. Pozyskiwanie pracowników
  3. Motywowanie pracowników
  4. Oceny pracownicze
  5. Komunikacja w zarządzaniu
  6. Zarządzanie zmianą
  7. Zarządzanie konfliktem
  8. Budowanie efektywnego zespołu

 • Zdobycie przez uczestników umiejętności zarządzania pracownikami, wyznaczania celów, identyfikowania czynników motywujących i demotywujących pracowników, komunikacji z pracownikami i przeprowadzania trudnych rozmów oraz budowania efektywnych zespołów.

Trener szkolenia