Zarządzanie zmianą, czyli jak radzić sobie ze zmianami we współczesnym świecie

Do kogo kierowane jest szkolenie: osoby i instytucje wdrażające zmiany strukturalne w swoich organizacjach

Czas trwania szkolenia: 6 godziny zegarowe

  • Poznanie istoty zmiany jako stałego elementu warunkującego prawidłowy rozwój organizacji. Rozpoznawanie postaw występujących w obliczu zmiany. Rozwijanie umiejętności efektywnego przezwyciężania lęku i oporu wobec zmiany oraz skutecznego komunikowania zmian
  • Rozwój kompetencji menedżerskich zwłaszcza w obszarze skutecznego przeprowadzania zespołu przez zmiany

Trener szkolenia