Grupowe sesje coachingu kariery to proces polegający na pracy coacha z grupą o podobnych potrzebach i celach rozwojowych. Liczba uczestników w grupie to od 6 do 15 osób.

Celem grupowych sesji coachingu kariery jest wsparcie uczestników w rozwoju zawodowym, określenie kierunku i kolejnych etapów ich kariery, opartych na mocnych stronach i zgodnych z ich osobistymi wartościami, przekonaniami, potrzebami.

Główne zasady coachingu grupowego:

 • Coaching prowadzony jest dla grupy, choć każdy Uczestnik realizuje swoje indywidualne cele, tematycznie odnoszące się do procesu coachingowego, którego jest uczestnikiem
 • Grupa coachingowa to uczestnicy, którzy posiadają porównywalny poziom doświadczeń zawodowych, zbieżne cele, zbliżony poziom stanowiska pracy, podobną sytuację na rynku pracy.
 • Proces coachingu grupowego realizowany jest w oparciu o aktualne potrzeby Uczestników
 • Za prowadzenie procesu coachingu grupowego oraz dobór narzędzi pracy odpowiedzialny jest coach
 • Za dokonywane wybory i decyzje zarówno zawodowe jak i osobiste odpowiedzialni są sami Uczestnicy procesu
 • Coaching grupowy prowadzony jest przez doświadczonego coacha, który posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności coachingowe

Korzyści z coachingu grupowego:

 • Wymiana doświadczeń, głównie na gruncie zawodowym
 • Okazja do zastanowienia się nad swoimi celami i wyzwaniami
 • Zwiększenie swojej motywacji do działania
 • Otrzymanie obiektywnych informacji zwrotnych
 • Nawiązanie relacji z innymi uczestnikami
 • Poznanie swoich mocnych i słabszych stron
 • Nabycie umiejętności wyznaczania i dążenia do celów
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania

Przykład tematów dedykowanych grupowym sesjom coachingu kariery:

 • Analiza potencjału zawodowego
 • Bilans mocnych i słabych stron
 • System wartości
 • Zmiana zawodowa
 • Bilans kompetencji
 • Uwarunkowania rynku pracy

Czas trwania sesji: do ustalenia, w zależności od potrzeb grupy
Koszt grupowej sesji: do ustalenia