Badanie rekomendowane jest dla osób dorosłych, w przypadku podejmowania decyzji o wyborze miejsca pracy, rodzaju stanowiska w ramach tej samej grupy zawodów, a także podejmowania decyzji o zmianie profilu zawodowego wskutek konfrontacji z realiami rynku pracy lub poczucia braku satysfakcji z dotychczasowej aktywności zawodowej.

Cel i korzyści badania

 • Określenie preferencji zawodowych osoby badanej
 • Określenie zainteresowań zawodowych
 • Określenie preferowanych warunków pracy
 • Propozycja zawodów zgodnie z profilem zainteresowań

Badanie zakończone jest RAPORTEM – PROFIL POTENCJAŁU ZAWODOWEGO, który określa:

 • Poszczególne predyspozycje
 • orientacja na ludzi
 • asertywność
 • rozwiązywanie konfliktów i predyspozycje negocjacyjne
 • zdolności analityczne
 • kreatywność
 • sposób uczenia się
 • inicjatywa i dynamizm
 • organizacja pracy
 • podejmowanie decyzji
 • Czynniki motywujące i demotywujące w środowisku pracy
 • Typ osobowości
 • Preferowane czynności zawodowe
 • Przykłady polecanych funkcji i zawodów
 • Wskazówki rozwojowe 

Stworzony PROFIL POTENCJAŁU ZAWODOWEGO, stanowi cenne źródło w podjęciu decyzji dotyczących dalszego kształcenia lub rozwoju i kierunku życia zawodowego ( wyboru kierunku kształcenia, wyboru kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, wzmocnienia motywacji na obecnym stanowisku pracy, podjęcie decyzji o zmianie pracy, przekwalifikowanie, aplikacja na nowe stanowisko pracy, awans zawodowy).

Badanie przeprowadzane jest za pomocą standaryzowanych, profesjonalnych narzędzi pracy w doradztwie zawodowym.

Badanie obejmuje także analizę i interpretację potencjału zawodowego z ekspertem oraz indywidualne rekomendacje.

Koszt badania: 350 zł
Czas trwania badania: ok. 2 h