Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie USTALONA ILOŚĆ CECH.”
Carl Rogers

Magdalena Dąbrowa – psycholog, pedagog, doradca zawodowy, mediator oraz trener umiejętności społecznych i wychowawczych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej oraz kurs z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo – behawioralnym w Ośrodku Terapii Poznawczo – Behawioralnym w Krakowie. Jest również certyfikowanym mediatorem oraz trenerem. Pomaga osobom zmagającym się z takimi trudnościami jak: trudności emocjonalne, obniżony nastrój, spadek energii i motywacji życiowej, obniżona samoocena, uporczywe lęki, natręctwa, depresje, uzależnienia, doświadczanie przemocy. Ponad to, wspiera w różnego rodzaju kryzysach, nagłych i niespodziewanych sytuacjach, trudnościach wychowawczych, opiekuńczych, rozstaniach oraz stratach. Z pasją pogłębia oraz rozwija swoją wiedzę i doświadczenie, które wzbogaca pracując w instytucjach oświatowych, ośrodkach pomocy społecznej, w punktach dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych, jak również prowadząc liczne szkolenia oraz doskonalenia zawodowe.

OFERUJEMY TAKŻE KONSULTACJE W FORMIE ON – LINE

Opis usług:

1. KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA: wstępna forma pomocy mająca na celu rozpoznanie problemu oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Podczas konsultacji podejmowana jest decyzja czy potrzebne będzie dalsze wsparcie oraz jaki rodzaj pomocy będzie najodpowiedniejszy do przejawianych trudności. Konsultacja psychologiczna jest również pomocna w nagłych i kryzysowych sytuacjach.

Konsultacja psychologiczna polega głównie na rozmowie z psychologiem, dotyczącej przyczyn trudności emocjonalnych. Zwykle rozmowa obejmuje szeroki zakres historii życia, relacji z innymi oraz dotychczasowych doświadczeń. Celem konsultacji jest zrozumienie sedna trudności oraz dostosowanie odpowiedniej formy pomocy. Czasem możliwe jest zastosowanie testów psychologicznych lub zlecenie dodatkowych badań/ wizyty u innego specjalisty.

By dobrać najskuteczniejszą formę pomocy potrzeba zwykle 2-3 spotkań, jedna konsultacja trwa 50 minut.

Koszt 90 zł.

2. KONSULTACJA WYCHOWAWCZA:

To rozmowa dedykowana głównie rodzicom/ opiekunom dzieci. Której głównym założeniem jest pomoc dziecku i rodzicom. Konsultacja ma na celu rozpoznanie trudności wychowawczych (rozstanie rodziców, kłótnie, trudności w relacji z dzieckiem, wybuchy złości, lęki, natręctwa, obawy).

W trakcie spotkania zbierane są informacje na temat codziennego funkcjonowania dziecka, życia rodziny oraz relacji rodzinnych.

Konsultacja wychowawcza ma na celu wsparcie rodziców w lepszym zrozumieniu trudności dziecka oraz ukazaniu sposobów i pomysłów na poradzenie sobie z trudną sytuacją.

Konsultacja wychowawcza może być również wstępem do spotkania z dzieckiem, które również zostanie objęte pomocą psychologiczną.

Zakres wsparcia:

 • niedojrzałość emocjonalna dziecka
 • zaburzenia okresu wczesnodziecięcego
 • trudności w komunikacji
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia koncentracji uwagi
 • lęki
 • natręctwa (OCD)
 • trudności szkolne
 • wybuchy złości, autoagresja, impulsywność
 • obniżony nastrój, wycofanie społeczne
 • zaburzenia okresu adolescencji, ODD
 • rozstanie rodziców,
 • trudności w relacji z dzieckiem, konflikty

Czas trwania konsultacji 60 minut.

Koszt 90 zł.

3. TERAPIA INDYWIDUALNA: Forma pomocy przeznaczona dla wszystkich, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami, trudnościami emocjonalnymi, życiowymi i zawodowymi oraz wykazują chęć zmiany i pracy nad sobą.

Terapia ma na celu ukazanie źródła negatywnych emocji. Wymaga pracy oraz zaangażowania klienta by osiągnąć oczekiwany rezultat. Nie zawsze miła i komfortowa ale przede wszystkim dająca ukojenie w przeżywanych trudnościach i kryzysach.

Terapia wspiera m. in. w takich obszarach jak:

 • zaburzenia nastroju,
 • trudności w relacjach,
 • konflikty,
 • depresje,
 • samotność,
 • żałoba,
 • utrata pracy,
 • lęki,
 • natręctwa,
 • uzależnienia oraz współuzależnienie,
 • doświadczanie przemocy,
 • spadek motywacji,
 • bariery w samorozwoju, niska samoocena i brak wiary w siebie.

Ilość spotkań ustalana jest po wstępnych konsultacjach psychologicznych. Terapia łączy w sobie elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz Integratywnej.

Czas jednego spotkania 50 minut.

Koszt 90 zł.

4. TERAPIA RODZINNA: To rodzaj terapii przeznaczony głównie dla osób, które borykają się z takimi problemami jak: kryzys w związku, chęć rozstania, zdrada, problemy w komunikacji z partnerem, bądź po prostu przeżywają trudne chwile i momenty w swojej relacji.

Ma ona na celu poprawę komunikacji między partnerami, by otwarcie mówić o swoich uczuciach i problemach, dbając równocześnie o potrzeby drugiej strony. Uczy jak usunąć przyczyny konfliktu oraz jak reagować na różne swoje zachowania.

Czas jednego spotkania 60 minut.

Koszt 90 zł.

5. WYSTAWIENIE OPINI/ZAŚWIADCZENIA (po wcześniejszej konsultacji) m. in do szkół, sądów, do Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności PCPR.

Badanie Inteligencji prowadzone jest Testem WAIS-R.

Koszt od 80 – 150 zł.

Wybierz dogodną dla siebie formę spotkania i umów się na wizytę:
tel. + 48 796 444 616
psycholog@smartinstytut.pl
www.psycholog-magdalena-dabrowa.pl

Zapisz się na wizytę