Program SMARTjob® opracowany został przez naszych specjalistów na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego i bezpośredniej pracy z Klientami w obszarze coachingu kariery.

Istotą i głównym celem programu SMARTjob® jest:

 • zmiana w obszarze życia zawodowego
 • wykorzystanie posiadanego potencjału zawodowego i osobistego, które Klient poznaje dzięki pracy z coachem
 • osiągnięcie założonych celów zawodowych
 • osiągnięcie satysfakcji zawodowej i osobistej

Szczegółowe cele programu SMARTjob®:

 • uświadomienie sobie swojego potencjału zawodowego, mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji zawodowych
 • zwiększenie własnej sprawczości w podejmowanych wyborach i działaniach
 • nauczenie się świadomego zarządzania i planowania własnej ścieżki kariery zawodowej
 • odkrycie własnych przekonań i wartości, które pozwolą na stworzenie indywidualnych strategii działania i kierowania życiem zawodowym
 • określenie deficytów oraz wygenerowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi
 • Pełny proces – (10 elementowy), przechodzą zazwyczaj osoby, które chcą od podstaw przepracować i zaplanować swoją ścieżkę zawodową np. osoby, które dopiero zaczynają swoje życie zawodowe, nigdy nie zmieniały pracy, nie mają pomysłu na swoje życie zawodowe, mają trudność w określeniu swojego potencjału i zasobów zawodowych.
 • W zależności od potrzeb, Klient może skorzystać z tych elementów, których najbardziej potrzebuje w danym momencie swojego życia zawodowego. Sam decyduje nad którymi obszarami z PROGRAMU SMARTjob®  chciałby popracować. Może wybrać poszczególne elementy do indywidualnego przepracowania.

Korzyści dla Klienta wynikające z procesu coachingu kariery wg. programu SMARTjob®

 • określnie celu zawodowego
 • określenie swoich mocnych i słabych stron
 • poznanie swojego potencjału, predyspozycji i preferencji zawodowych
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • wygenerowanie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w życiu zawodowym
 • poznanie metod i technik poszukiwania pracy
 • zapoznanie się z wymogami i oczekiwaniami pracodawców w określonym obszarze rynku pracy
 • skonstruowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny)
 • merytoryczne i mentalne przygotowanie się Klienta do zmiany swojej aktualnej sytuacji zawodowej
 • poprawa jakości życia i swojej sytuacji finansowej
 • przygotowanie do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą
 • otrzymanie wsparcia ze strony specjalisty – coacha, doradcy zawodowego

Przebieg procesu

Konsultacja wstępna konsultacja w formie bezpośredniego spotkania, rozmowy telefonicznej, e-mail lub czatu.

Podczas konsultacji wstępnej omówione zostają następujące kwestie:

 • jaka jest Twoja aktualnie sytuacja zawodowa?
 • jakie są Twoje potrzeby, oczekiwania, cele?
 • ustalony zostaje termin i ilość spotkań oraz kwestie rozliczenia
 • omówione zostają inne Twoje indywidualne pytania

Konsultacja wstępna jest bezpłatna!

Właściwa realizacja procesu wg. programu SMARTjob®

 • Są to indywidualne spotkania na których przepracowane zostaną ustalone zagadnienia z obszarów programu  SMARTjob®
 • Każde pojedyncze spotkanie trwa ok. 1,5-2h – w zależności od Twojej indywidualnej potrzeby oraz tempa pracy
 • Rekomendowana minimalna Ilość spotkań wg. programu SMARTjob® to 5 spotkań do max. 10 spotkań
 • W trakcie każdego spotkania pracujemy nad konkretnymi potrzebami i zagadnieniami z wybranych przez Ciebie obszarów programu SMARTjob®. Spotkania te mają charakter merytoryczno-warsztatowy. Koncentrujemy się przede wszystkim na osiągnięciu Twoich potrzeb i oczekiwań, a także założonego celu
 • Do pracy wykorzystujemy różnego typu narzędzia i metody z obszaru doradztwa zawodowego i coachingu
 • Rekomendowane jest aby spotkania odbywały się w odstępach nie rzadziej niż 7 dni (najefektywniejsze odstępny między kolejnymi spotkaniami to co 3 dni)

Koszt PROGRAMU SMARTjob®

 • Całościowy udział w programie SMARTjob® – 10 spotkań – 1200 zł (możliwość płatności w 3 ratach po 400 zł)
 • Udział w 5 sesjach programu SMARTjob® – 5 spotkań – 700 zł (możliwość płatności w 2 ratach po 350 zł)
 • Każda indywidualna sesja – 1 spotkanie – 150 zł

 • Prowadzimy sesję w oparciu o Kodeks Etyczny International Coach Federation
 • Pracujemy na zasadach partnerskich, a naszym celem jest osiągnięcie założonych i oczekiwanych przez Klienta celów

Definicja coachingu ICF Polsk

Coaching jest partnerską współpracą z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Dzięki coachingowi klienci uczą się w sposób pogłębiony, doskonalą swoje osiągnięcia i podnoszą jakość swojego życia”

W świetle filozofii International Coach Federation (ICF) „To Klient jest ekspertem w swoim życiu i pracy. Każdy klient jest twórczy, pełen pomysłów i stanowi całość jako osoba. Zadaniem coacha jest zachęcanie klienta do odkrywania siebie, wydobycie, uporządkowanie i powiązanie zasobów wewnętrznych klienta z jego celami do osiągnięcia. Klient jest przez coacha zapraszany do generowania rozwiązań i strategii, będąc w pełni odpowiedzialnym za zmiany dokonujące się w jego życiu.”

Metody i narzędzia pracy w coachingu kariery

 • Pytania
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Zadania
 • Autoanaliza
 • Testy i kwestionariusze
 • Skale ocen
 • Wywiady
 • Prezentacje

Klient inicjując spotkanie z coachem, koncentruje się na działaniach mających na celu osiągnięcie założonego przez siebie celu zawodowego.  

Rezultaty sesji coachingu kariery

Dzięki coachingowi kariery, Klient:

 • uświadomi sobie swoje talenty i predyspozycje zawodowe
 • zbuduje swój cel zawodowy
 • zbuduje swoją własną, indywidualną ścieżkę kariery zawodowej
 • stworzy profesjonalne i atrakcyjne CV lub przygotuje się do skutecznej prezentacji podczas rozmowy rekrutacyjnej
 • zwiększy swoje poczucie własnej wartości i skuteczności.
 • wzmocni swoje mocne strony, co pozwoli zyskać większą motywację do systematycznego działania w realizacji wytyczonych celów
 • wygeneruje sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w życiu zawodowym
 • pozna metody i techniki poszukiwania pracy
 • zapozna się z wymogami i oczekiwaniami pracodawców na określonym obszarze rynku pracy
 • poprawi jakość swojego życia i zadowolenie ze swojej sytuacji finansowej
 • będzie przygotowany do bezpośredniego spotkania z osobami działającymi na rynku pracy