W ramach usług Outplacement zapewniamy wsparcie naszym Klientom w procesie zmian, restrukturyzacji ich przedsiębiorstw.

Oferujemy:

 • Usługę programów Outplacement, ukierunkowanych na udzielenie pomocy oraz wsparcie zwalnianym pracownikom
  w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia.
 • Nasz program umożliwi przeanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, dokonanie aktualnej analizy predyspozycji i umiejętności zawodowych pracowników oraz wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy.
 • Prowadząc projekty Outplacement dopasowujemy ich zakres i program do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.

Działania nasze poparte są bogatym doświadczeniem zawodowym i zastosowaniem odpowiednich narzędzi pracy konsultantów/coachów w prowadzeniu procesów outplacment. Pomagamy w budowaniu proaktywnej postawy na rynku pracy. Kształtujemy świadomość i otwartość na różne formy zatrudnienia.

MOŻLIWE FORMY OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY

Program indywidualne tworzony i ukierunkowany na wsparcie osób przechodzących przez zmianę zawodową – poszukujących pracy, zwolnionych lub chcących zmienić ścieżkę kariery zawodowej. Jest to program indywidualnie dostosowany do potrzeb Uczestnika z zastosowaniem indywidualnych spotkań w ramach coachingu kariery oraz z zastosowaniem profesjonalnych narzędzi rozwojowych.

OUTPLACEMENT GRUPOWY

Program aktywizacji zawodowej dla danej grupy pracowników objętych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstwa, zmian restrukturyzacyjnych, zmiany modelu biznesowego, redukcji kosztów, zmian stanowiskowych. Program dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań danej grupy pracowników.

Usługa obejmuje:

 • Wsparcie psychologiczne – indywidualne lub grupowe wsparcie zwolnionych pracowników w poradzeniu sobie z emocjami towarzyszącymi utracie zatrudnienia
 • Określenie potencjału i preferencji zawodowych pracowników przy pomocy profesjonalnych narzędzi diagnostycznych
 • Stworzenie profilu zawodowego pracownika wraz z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych
 • Wsparcie w zakresie sposobów poszukiwania pracy i aplikowania na wolne stanowiska pracy
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania i nowej ścieżki zawodowej

W realizacji programów outplacementowych, uczestniczą eksperci

 • Doradca zawodowy
 • Psycholog
 • Coach kariery

Dlaczego warto inwestować w Outplacement?

Co to jest outplacemenet? To zaplanowany, kompleksowy i dedykowany danej grupie pracowników program działań doradczo – szkoleniowych, którego nadrzędnym celem jest wsparcie zwalnianych pracowników do podjęcia nowej aktywności zawodowej, przy maksymalnym ograniczeniu kosztów psychologicznych i społecznych, jakie za sobą niesie taka zmiana.

Jaki jest cel Outplacement?

 • Dla pracownika:
 • Wsparcie w radzeniu sobie ze stresem związanym z utratą pracy         
 • Stworzenie profilu zawodowego na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i posiadanego potencjału osobistego i zawodowego – bilans kompetencji
 • Pomoc w zrozumieniu obiektywnych przyczyn utraty zatrudnienia
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania do dalszej aktywności zawodowej
 • Poznanie aktualnych uwarunkowań i wymagań rynku pracy oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy
 • Dla pracodawcy:
 • Zapewnienie wsparcia przedsiębiorstwom w przeprowadzaniu procesu zmian
 • Kreowanie pozytywnej kultury Firmy i rzetelnego pracodawcy, wspierającego zwalnianych pracowników
 • Spełnienie obowiązku społecznej odpowiedzialności biznesu wobec zwalnianych pracowników – corporate social responsibility – CSR

Koszt programu outplacementowego ustalany jest indywidualnie z Klientem