„Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu
Henry Ford

DORADZTWO ZAWODOWE to proces, którego celem jest wsparcie osoby w sytuacji rozwoju zawodowego.

Nie jest ważne czy jesteś uczniem, rodzicem, studentem, osobą na początku swojej ścieżki zawodowej, czy w trakcie podejmowania decyzji o zmianie pracy lub w toku zaawansowanego życia zawodowego – jeśli potrzebujesz wsparcia, określenia swoich preferencji i predyspozycji zawodowych, poznania mocnych i słabych stron, stworzenia profilu zawodowego, ukierunkowania swojej kariery zawodowej ZAPRASZAMY DO NAS!!!

Nasi doradcy pomagają w osiągnięciu:

  • lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska uczenia się, pracy
  • określenia swojego potencjału osobistego
  • określenia swojego potencjału zawodowego
  • poznania predyspozycji i preferencji zawodowych
  • zadowolenia z wyboru odpowiedniej strategii działania w celu osiągnięcia założonych celów zawodowych (wybór szkoły, studiów, pracy, powrót do pracy, zmiana pracy, itp.)

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi usługami:

doradztwo-ikona
Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów w wieku 10-12 lat
zobacz
doradztwo-ikona
Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów w wieku 13-15 lat
Zobacz
doradztwo-ikona
Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów w wieku 16-19 lat
Zobacz
doradztwo-ikona
Badanie preferencji i predyspozycji zawodowych osób dorosłych
Zobacz
doradztwo-ikona
Badanie profilu zainteresowań zawodowych uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych 12-15 lat
Zobacz
doradztwo-ikona
Doradztwo zawodowe - usługi dla Szkół i Jednostek Oświatowych
Zobacz
doradztwo-ikona
Indywidualne i grupowe sesje doradztwa zawodowego
Zobacz
doradztwo-ikona
Stworzenie indywidualnego Planu Działania w obszarze zawodowym
Zobacz

Rozwój zawodowy człowieka Model D. Supera – Etapy rozwoju