W ramach usług doradztwa zawodowego dla Szkół i Jednostek Oświatowych oferujemy:

W zakresie zajęć dla Uczniów:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania ucznia
 • Indywidualne i grupowe zajęcia i warsztaty z tematyki doradztwa zawodowego np.
 • Kim jesteś ? Określenie typu osobowości a wybór zawodu
 • Bilans mocnych i słabych stron
 • Predyspozycje i preferencje zawodowe
 • Umiejętności zawodowe
 • Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 • Rynek pracy
 • Planuję własną działalność gospodarczą
 • Jak profesjonalnie napisać biznes plan?
 • Metody poszukiwania pracy

W zakresie doradztwa i szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświatowych:  

 • Jak pomóc uczniowi wybrać szkołę ponadpodstawową lub studia?
 • Poradnictwo kariery dla osób z niepełnosprawnością
 • Indywidualny Plan Działania w szkole
 • Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym – dzieci i młodzież
 • Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym
 • Rozmowa doradcza z uczniem
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Doradztwo zawodowe ukierunkowane na wspieranie rozwoju uczniów zdolnych