W ramach usług Doradztwa Biznesowego oferujemy:

  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz korzystania z innych instrumentów finansowych dla osób indywidualnych (planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej) lub prowadzących już działalność gospodarczą.
  • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków oraz biznes planów wymaganych przy ubieganiu się o dotację na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej z Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy.
  • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków oraz biznes planów wymaganych przy ubieganiu się o jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej z PEFRON.
  • Doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosków oraz biznes planów wymaganych dokumentacją projektową w ramach wsparcia unijnego z aktualnie dostępnych programów dotacyjnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców lub Instytucji Publicznych.
  • Opracowywanie analiz popytu na daną inwestycję, planowane działania inwestycyjne lub projektowe.
  • Opracowywanie raportów z konsultacji społecznych.
doradztwo-biznesowe