Indywidualny Plan Działania jest to pomoc świadczona Klientowi w ramach procesu doradczego, ułatwiającego podejmowanie konkretnych przedsięwzięć, w celu rozwiązania problemu zawodowego, jakim najczęściej jest zmiana stanowiska/miejsca pracy lub podjęcie zatrudnienia.

Indywidualny Plan Działania to opracowany przez Klienta przy pomocy doradcy zawodowego pisemny plan aktywności w obszarze działań zawodowych.

Indywidualny Plan Działania jest bardzo pomocny i efektywny w takich sytuacjach jak:

 • Poszukiwanie zatrudnienia
 • Chęć zmiany miejsca pracy/ stanowiska pracy
 • Określenia swojego potencjału zawodowego i osobistego
 • Określenie swojego potencjału i możliwości zawodowych w aplikacji na konkretne stanowisko pracy
 • Analiza swoich mocnych i słabych stron zawodowych
 • Określenie swoich deficytów i ograniczeń zawodowych

SCHEMAT INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

 • Analiza potencjału zawodowego Klienta
 • Określenie celu opracowania Indywidualnego Planu Działania
 • Bilans mocnych i słabych stron Klienta
 • Główne bariery i deficyty zawodowe Klienta
 • Określenie sieci wsparcia i możliwości Klienta
 • System wartości Klienta
 • Określenie konkretnych działań w dążeniu do wyznaczonego celu zawodowego – harmonogram
 • Rekomendacje i opinia doradcy zawodowego

Koszt konsultacji IPD: 150 zł
Czas trwania konsultacji: 60-90 min
Usługa zawiera:

 • Opracowanie i szczegółowe omówienie wraz Klientem Indywidualnego Planu Działania
 • Rekomendacje i wsparcie doradcy zawodowego
 • Pisemna lub elektroniczna wersja Indywidualnego Planu Działania wraz z rekomendacjami