Jak poprawić wydajność pracy zespołu w firmie produkcyjnej/budowlanej

Cena: 900 zł netto / osoby
Przy zgłoszeniu 3 osób – 10 % rabatu
W cenie szkolenia zawarte są: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Kierowanie zespołem w firmie produkcyjnej lub budowlanej jest sporym wyzwaniem. Efektywność pracowników i osiąganie zamierzonych celów przekłada się bezpośrednio na wydajność i rozwój przedsiębiorstwa. Osoba zarządzająca zespołem pracowników może zwiększyć cele firmy organizując pracę innych w odpowiedni sposób, nie tylko wykonując zadania samemu lub nadzorując nieustannie podwładnych. Ważnym elementem jest poprawne delegowanie zadań, wydawanie poleceń i dialog ze swoimi pracownikami prowadzone w sposób motywujący ich do ciągłego rozwoju i zaangażowania w wykonywaną pracę oraz losy przedsiębiorstwa. Skuteczne kierowanie zespołem jest postawą sukcesu firmy, ponieważ budzi w pracownikach poczucie sprawczości, odpowiedzialności i łączy ich wokół wspólnego celu, którego osiągnięcie daje im wymierne korzyści.

Cele szkolenia:

Celem nadrzędnym szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do praktycznego, efektywnego i motywującego zarządzania zespołem pracowników w firmie o profilu produkcyjnym i budowlanym.

 • Poznanie technik i zasad budowania autorytetu lidera w zespole
 • Nabycie umiejętności budowania autorytetu lidera wobec podwładnych
 • Nabycie umiejętności skutecznego i motywującego delegowania zadań i wydawania poleceń podwładnym
 • Poznanie i przetrenowanie umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi i egzekwowania zadań
 • Uświadomienie znaczenia właściwego informowania i wydawania poleceń w zarządzaniu zespołem
 • Uświadomienie znaczenia właściwego przekazywania celów i zadań pracownikom
 • Bariery komunikacyjne i trudne typologie pracowników – jak sobie z nimi radzić w zespole?
 • Poznanie zasad relacji międzyludzkich z uwzględnieniem relacji pracowniczych
 • Nabycie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów w zespole jako metoda na wzmacnianie autorytetu
 • Nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacji awansu
 • Poznanie narzędzi i metod motywowania pozafinansowego pracowników produkcyjnych
 • Nabycie umiejętności motywacyjnego zarządzania zespołem
 • Poznanie swoich potrzeb i wartości (poprzez określenie: co jest dla mnie motywujące?)
 • Poznanie najpopularniejszych teorii motywacji i praktycznego ich zastosowania w codziennej pracy zespołu produkcyjnego
 • Analiza czynników, które demotywują pracowników
 • Stworzenie możliwości wypracowania najistotniejszych zasad motywowania pracowników w swoim środowisku pracy
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników
 • Rozumienie zasad funkcjonowania firmy jako całości i roli mojego zespołu w osiąganiu celów przez firmę

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • Brygadziści, Mistrzowie, Majstrzy
 • Menadżerowie i Liderzy zespołów
 • Specjaliści ds. zarządzania procesem
 • Kadra zarządzająca wszystkich szczebli w firmach produkcyjnych/budowlanych
 • Właściciele firm budowlanych
 • Wszystkie osoby sprawujące nadzór nad funkcjonowaniem zespołów w firmach produkcyjnych i budowlanych

I. Efektywna komunikacja w zespole produkcyjnym

 • Asertywna postawa w pracy lidera zespołu
 • Bariery w procesie komunikacji bezpośredniej z pracownikami
 • Zasady prowadzenia rozmów z pracownikami
 • Zasady przyjmowania i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie skutecznej komunikacji

II. Wyznaczanie i realizacja celów dla pracowników produkcji

 • Kryteria wyznaczania celów
 • Metody ustalania celów priorytetowych
 • Indywidualna praca z podwładnym nad celem/celami
 • Dopasowywanie zadań do umiejętności i kompetencji podwładnych
 • Umiejętne delegowanie zadań a dojrzałość pracownika

III. Zarządzanie zespołem produkcyjnym

 • Style kierowania a ich skuteczność w różnych sytuacjach
 • Identyfikacja własnego stylu kierowania
 • Ocena umiejętności kierowniczych
 • Cechy dobrego zarządzania – zarządzanie sytuacyjne w obszarze produkcji

IV. Motywacja i motywowanie pracowników produkcyjnych

 • Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole
 • Diagnoza motywacji podwładnych
 • Finansowe i pozafinansowe sposoby skutecznego motywowania pracowników
 • Sztuka zachęcania
 • Wzmacnianie pozytywne i negatywne
 • Budowanie autorytetu kierownika i brygadzisty jako lidera zespołu
 • Jak można zmotywować ludzi nie stosując kar i gróźb?
 • Analiza motywatorów, które liderzy mogą stosować w odniesieniu do konkretnych podwładnych

V. Rola menedżera zespołu produkcyjnego

 • Misja menedżera
 • Skuteczność menedżera
 • Określanie standardów pracy zespołowej
 • Umiejętne wykorzystanie technik zarządzania dla realizacji celów i podnoszenia efektywności zespołu

VI. Rozwiązywanie problemów, zarządzanie konfliktem i radzenie sobie z emocjami pracowników produkcyjnych

 • Umiejętności dostrzegania i analizy pojawiających się w zespole problemów
 • Istota konfliktów
 • Techniki twórczego rozwiązywania problemów
 • Stres i jego mechanizmy
 • Odporność na stres
 • Główne przyczyny stresu
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami pracowników

Rzeszów
15 – 16.04.2021 r.
9:00 – 17:00

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w Hotelu Apart 12 w Rzeszowie
Hotel ten usytuowany jest przy ul. Podpromie 12.

Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy 10 % zniżki na nocleg, rabat w restauracji hotelowej oraz darmowy parking.

Szczecin
13 – 14.05.2021 r.
9:00 – 17:00

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w Hotelu Vulcan*** w Szczecinie.
Hotel ten usytuowany jest przy ul. F.K. Druckiego – Lubeckiego 6a.
Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne ceny noclegu:

Pokój jednoosobowy wraz ze śniadaniem – 239 zł
Pokój dwuosobowy wraz ze śniadaniem – 279 zł

Dla uczestników szkolenia parking gratis.

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF lub zapisz się online.

Wybierz szkolenie:

Dane zgłoszeniowe:

Dane do Faktury VAT:

Lista osób zgłoszonych na szkolenie:

Osoba (1)

Osoba (2)

Osoba (3)

Zgody:Pola nieobowiązkowe: