Praktyczny trening narzędzi pracy lidera

Cena: 1 500,00 zł netto / osoby
Przy zgłoszeniu 3 osób – 10 % rabatu
W cenie szkolenia zawarte są: przerwy kawowe, obiad, certyfikat uczestnictwa.

Lider w codziennej pracy podczas zarządzania zespołem osób musi wykazywać się zdolnościami komunikacyjnymi na najwyższym poziomie, asertywnością, szacunkiem do podwładnych. Do kompetencji profesjonalnego lidera zaliczają się także umiejętność budowania własnego autorytetu, skuteczne zarządzanie, wyznaczanie celów, delegowanie i egzekwowanie zadań oraz umiejętność motywowania i inspirowania członków zespołu. Wraz z rozwojem współczesnych organizacji kluczowe jest budowanie wysokiej jakości pracy w zespole i wysoki poziom zaangażowania zarówno pracowników, jak i liderów. Rozwijanie kompetencji liderskich ma pozytywny wpływ na tworzenie odpowiedzialnych i samodzielnych zespołów, bez których nie istnieje rozwijająca się firma odnosząca. To od liderów zależy, czy pracownicy będą chcieli podnosić swoje kompetencje, pracując nad biznesowym celem.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • W trakcie tych warsztatów szkoleniowych koncentrujemy się na praktycznym treningu pełnego pakietu narzędzi lidera – od określenia zasad współpracy z liderem, przez wyznaczanie celów i delegowanie zadań/odpowiedzialności po narzędzia egzekwowania.
 • Szczególną uwagę poświęcamy na pracę z algorytmami rozmów z pracownikami w sytuacjach, kiedy pojawia się opór lub współpraca staje się trudna.
 • Całość treningów odbywa się na praktycznych case’ach uczestników szkolenia, dodatkowo każdy otrzymuje praktyczny feedback od trenera i grupy.
 • Każdy z uczestników treningu będzie miał okazję wzmocnić praktykę stosowanych narzędzi lidera oraz przetrenować je i udoskonalić.
 • Omawiamy także trudne sytuacje we współpracy z podwładnymi i dobieramy praktyczne narzędzia, które najlepiej poradzą sobie w tych sytuacjach.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo menedżerów i liderów każdego szczebla zarządzania, którzy chcą wzmocnić swoje praktyczne umiejętności w pracy z narzędziami szefowskimi. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno liderzy zarządzający obszarami pozaprodukcyjnymi, jak i produkcyjnymi. Szkolenie wartościowe będzie także dla osób, które przygotowywane są do pełnienia takiej roli w organizacji (np. w ramach planów sukcesji).

 1. Gra symulacyjna „Szyfranci”
 • Gra symulacyjna daje uczestnikom, którzy pełnią rolę liderów, szerokie pole do pracy z narzędziami lidera w różnych sytuacjach. To m.in. okazja do doświadczenia jak podejmowane działania wpływają na autorytet lidera, jak mogą działać poszczególne narzędzia i kiedy się nie sprawdzają, jakie działania osłabiają, a jakie wzmacniają zaangażowanie pracownika w realizację zadań. Gra pozwala także doświadczyć komunikowania konkretnych celów i ich egzekwowania oraz pokazuje wpływ na efektywność i satysfakcję pracowników.
 • Refleksje i wnioski uczestników szkolenia z gry „Szyfranci”.
 1. Narzędzia pracy lidera i zasady pracy z zespołem i pracownikiem

 • Przegląd narzędzia pracy lidera – co mam do dyspozycji, kiedy i co stosować?
 • Perspektywa lidera + perspektywa pracownika/zespołu.
 • Zrozumienie działania mechanizmów psychologicznych w relacji lider – pracownik/zespół.
 • Techniki ograniczania wpływu negatywnego działania mechanizmów psychologicznych, wykorzystanie mechanizmów wzmacniających współpracę.
 • „Miękko do ludzi, twardo do rezultatów” – jako kluczowa zasada pracy lidera.
 • Jak można/warto budować autorytet lidera w zespole?
 • Autorytet lidera – źródła władzy lidera – na podstawie doświadczeń z gry symulacyjnej.
 • Role liderskie: lider jako szef, lider jako trener, lider jako członek zespołu.
 • Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy – jak być liderem „z ludzką twarzą”?
 • Inne zasady lidera, które warto stosować we współpracy z podwładnymi i zespołem.
 1. Określenie zasad współpracy z liderem

 • Expose lidera zespołu – określenie zasad współpracy, „ustawienie” pozycji lidera zespołu.
 • Expose sytuacyjne.
 • Wyjście z roli kolegi – wejście w rolę lidera zespołu – jak to zrobić?
 • Model efektywnego Expose lidera.
 • Trening Expose lidera + praktyczny feedback.
 1. Wyznaczanie celów operacyjnych

 • Motywacja indywidualna – komunikacja do indywidualnego modelu motywacji – krótko o modelu DISC.
 • Jak można motywacją indywidualną wzmacniać wyznaczenie celów operacyjnych?
 • Różnice między delegowaniem a wyznaczeniem celów operacyjnych
 • Jak wyznaczyć i komunikować cele operacyjne?
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik akceptuje wyznaczane cele.
 • Algorytm rozmowy w sytuacji, kiedy pracownik oporuje przy wyznaczaniu celów.
 • Trening praktyczny rozmowy przekazującej cele do realizacji + feedback.
 1. Delegowanie zadań/odpowiedzialności

 • Pięć poziomów delegowania według V. Vroom’a.
 • Od decyzji dyrektywnej do pełnego delegowania.
 • Motywacja wynikająca z poziomów delegowania.
 • Algorytm rozmowy – delegowanie.
 • Trening praktyczny delegowania zadań/odpowiedzialności + feedback.
 1. Narzędzia egzekwowania lidera

 • Przygotowanie do rozmowy z pracownikiem – weryfikacja i analiza sytuacji problemowych.
 • Feedback sytuacyjny (operacyjny): konstruktywna krytyka, konstruktywna pochwała.
 • Rozmowa korygująca – wzmacnianie zaangażowania, rozwiązywanie problemów – rozmowa z pracownikiem w sytuacji powtarzających się problemów.
 • Rozmowa dyscyplinująca.
 • Trening praktyczny prowadzeni rozmów egzekwujących z pracownikami + praktyczny feedback.
 1. Poligon treningowy

 • Każdy z uczestników trenuje wybrane przez siebie narzędzia, pracując na przykładach (np. trudnych sytuacjach) ze swoich doświadczeń. Każdy otrzymuje także wielopłaszczyznowy feedback od trenera i uczestników szkolenia, który dodatkowo pozwala dopracować stosowane algorytmy rozmów dla swojej specyfiki pracy.

Szczecin
22 – 23.04.2021 r.
9:00 – 17:00

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w Hotelu Vulcan*** w Szczecinie.
Hotel ten usytuowany jest przy ul. F.K. Druckiego – Lubeckiego 6a.

Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne ceny noclegu:

Pokój jednoosobowy wraz ze śniadaniem – 239 zł
Pokój dwuosobowy wraz ze śniadaniem – 279 zł

Dla uczestników szkolenia parking gratis.

 

Rzeszów
20 – 21.05.2021 r.
9:00 – 17:00

Szkolenie odbywa się stacjonarnie w Hotelu Apart 12 w Rzeszowie
Hotel ten usytuowany jest przy ul. Podpromie 12.

Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy 10 % zniżki na nocleg, rabat w restauracji hotelowej oraz darmowy parking.

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF lub zapisz się online.

Wybierz szkolenie:

Dane zgłoszeniowe:

Dane do Faktury VAT:

Lista osób zgłoszonych na szkolenie:

Osoba (1)

Osoba (2)

Osoba (3)

Zgody:Pola nieobowiązkowe: