Profesjonalny pracownik działu HR

Cena: 2250 zł netto / osoby
Przy zgłoszeniu 3 osób – 10 % rabatu
Cena szkolenia zawiera w sobie certyfikat uczestnictwa.

Każda organizacja opiera swój sukces na odpowiednich pracownikach. Jednym z najważniejszych elementów dla rozwijającego się przedsiębiorstwa jest skuteczna rekrutacja kandydatów i zakończone sukcesem wdrożenie ich w struktury firmy, ale nie tylko. Wyzwaniem może być również ocena pracownicza, motywowanie, zaplanowanie dalszego rozwoju pracowników i wytypowanie szkoleń dla nich. Wszystko to należy do obowiązków pracowników działu Human Resources. Obecnie skuteczny pracownik działu HR musi posiadać kompetencje z wielu różnych obszarów. Na stanowisku tym obowiązkowa jest elastyczność i umiejętność dopasowania się do zmian, otwartość na drugiego człowieka, umiejętności negocjacyjne i zarządzania, a także chęć nieustannego poszerzania swoich kompetencji. W obliczu konkurencyjnego rynku pracy i chęci dalszego rozwoju zawodowego niezbędne są szkolenia.

Cele szkolenia

Uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu opisywania stanowisk pracy, zarządzania kompetencjami, tworzenia profili i modeli kompetencyjnych, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, oceniania oraz motywowania pracowników w organizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Pracownicy działów personalnych
 • Specjaliści działów zasobów ludzkich
 • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla
 • Właściciele firm odpowiedzialni za rekrutację pracowników
 • Pośrednicy pracy
 • Doradcy personalni
 • Menadżerowie personalni
 • Pracownicy Urzędów Pracy
 • Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności w zakresie rekrutacji pracowników
 • Wprowadzenie do tematyki HR
 • Omówienie podstawowych pojęć i definicji
 • Rozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści dla przedsiębiorstwa
 • Tworzenie opisów stanowisk pracy
 • Definicja i model kompetencji zawodowych. Dyspozycje wpływające na rozwój kompetencji zawodowych
 • Klasyfikacja kompetencji
 • Rola, zastosowanie i wdrażanie modelu kompetencji
 • Psychologiczne aspekty wdrażania modelu kompetencji
 • Model kompetencji, a narzędzia HRM
 • Budowa modelu kompetencji
 • Procedura tworzenia opisu kompetencji
 • Testy kompetencyjne
 • Trzy główne źródła rozwoju zawodowego
 • Potencjał rozwojowy, a bieżące kompetencje pracowników
 • Definicja oceny pracowników
 • Trudności z wdrożeniem systemu ocen okresowych. Rodzaje metod oceny pracowników w przedsiębiorstwie
 • Wpływ na efektywność systemu ocen
 • Błędy w ocenie
 • Rozmowa oceniająca, a stres
 • Potrzeby, a motywacja
 • Teoria Harzberga
 • Teoria McGregora
 • Teoria oczekiwań Vrooma
 • System motywacyjny
 • Finansowe i pozapłacowe elementy motywowania

Szkolenie odbywa się online.
20.03.2021 r., 21.03.2021 r., 27.03.2021 r., 10.04.2021 r., 11.04.2021 r.
9:00 – 15:00

Od 8:45 próba logowania.
Czas trwania: 30 godzin.

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF lub zapisz się online.

Wybierz szkolenie:

Dane zgłoszeniowe:

Dane do Faktury VAT:

Lista osób zgłoszonych na szkolenie:

Osoba (1)

Osoba (2)

Osoba (3)

Zgody:Pola nieobowiązkowe: