Trening sprzedaży doradczej

Cena: 1800 zł netto / osoby
Przy zgłoszeniu 3 osób – 10 % rabatu
W cenie szkolenia zawarty jest certyfikat ukończenia szkolenia.

W sprzedaży doradczej bardzo ważnym aspektem jest poznanie i dotarcie do prawdziwych potrzeb klientów. W przeciwieństwie do sprzedaży transakcyjnej podczas tego procesu handlowiec staje się zaufanym konsultantem i partnerem biznesowym. Pozwala to na zbudowanie autorytetu i pozytywnego obrazu firmy oraz zwiększenia szans na długotrwałą współpracę. Umiejętność sprzedaży doradczej jest obecnie szeroko pożądana, ponieważ pozwala dostosować się sprzedawcom do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zaawansowany trening sprzedaży oparty jest na faktycznej wiedzy i umiejętności stosowania ważnych elementów psychologii sprzedaży, stosowania konstruktów perswazji oraz symulacjach rozmów handlowych na poszczególnych etapach współpracy z klientami.
 • Trenujemy także otwarcia rozmów, wprowadzamy systemową diagnozę wartości zakupowych klientów oraz analizę i zarządzanie grupą decyzyjną w organizacji klienta.
 • W scenkach diagnostycznych szukamy najlepszych sposobów na radzenie sobie z obiekcjami klientów i finalizacji sprzedaży, z dostosowaniem modeli reakcji do specyfiki branżowej uczestników szkolenia.
 • Udział w szkoleniu pozwoli poznać i nauczyć się wykorzystania ważnych elementów psychologii relacji w sprzedaży.
 • Wzmocnienie umiejętności analizy i zarządzania grupą decyzyjną w organizacji klienta.
 • Zaprojektowanie i trening sposobów otwarcia rozmów handlowych i skutecznych technik radzenia sobie z obiekcjami dotyczącymi spotkania handlowego.
 • Wypracowanie wielowymiarowej strategii diagnozy wartości zakupowych oraz sprawdzenie w treningu jej skuteczności.
 • Trening posługiwania się zaawansowanymi narzędziami diagnozy, w tym narzędzia pogłębiania.
 • Trening umiejętności radzenia sobie z obiekcjami klienta oraz technik finalizacji.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo sprzedawców, przedstawicieli handlowych, Key Account Managerów – wszystkich osób zajmujących się sprzedażą w układzie B2B, bezpośrednią i telefoniczną. Wartościowe będzie także dla liderów obszarów handlowych, którzy zarządzają sprzedażą i prowadzą treningi rozwojowe on-the-job. Trening nie jest przeznaczony dla początkujących handlowców.

 1. Strategia handlowa – sprzedaż doradcza (konsultacyjna)

 • Strategie handlowe – krytyczna analiza dostępnych strategii
 • Filozofia sprzedaży opartej na wartościach
 • Jak grać strategicznie – proces zakupowy klienta czy nasz proces sprzedaży?
 • Warsztat: 4 perspektywy zakupowe – wypracowanie potencjalnych korzyści (wartości) na bazie 4 perspektyw.
 1. Ważne elementy psychologii w relacji klientem – umawianie spotkań i skuteczne otwarcie rozmowy (telefon/mail/on-line).

 • Historia z nowym dyrektorem handlowym.
 • Ważne mechanizmy psychologii relacji z klientem.
 • Techniki wykorzystania działania mechanizmów psychologicznych w pierwszej fazie kontaktu z klientem.
 • Zasada wzajemności i zaangażowania w relacji z klientami.
 • Opracowanie i trening 2-3 otwarć rozmowy zabezpieczających kontakt.
 1. Przechodzenie blokad – radzenie sobie z wstępnymi obiekcjami, inicjowanie kontaktu i umawianie spotkań handlowych

 • Inicjowanie kontaktu z osobą decyzyjną
 • Techniki przechodzenia „bramkarzy”
 • Metoda relacyjna
 • Technika dostosowania do motywacji „bramkarza”
 • Trening radzenia sobie z „bramkarzami”
 • Wypracowanie reakcji na wstępne obiekcje (z doświadczeń uczestników szkolenia)
 • Specyfika sprzedaży w spotkaniach on-line
 • Trening umiejętności rozmowy w kontakcie telefonicznym z nowym klientem – umawianie spotkań handlowych.
 1. Diagnoza wartości zakupowych klientów – analiza potrzeb klienta

 • Systemowe koncepcje diagnozy klientów – krytyczna analiza, dobór najlepszych elementów
 • Waga decyzyjna klientów
 • Zaawansowane narzędzia diagnozy potrzeb klienta
 • Model S-K-I
 • Docieranie do poziomu interesów klienta
 • Analiza i rozpoznanie grupy decyzyjnej
 • Ćwiczenie „Maga” – analiza potrzeb
 • Narzędzia diagnozy – przegląd i przydatność poszczególnych narzędzi
 • Gra szkoleniowa „Droga pytań” + analiza doświadczeń z gry
 • Skuteczne modele diagnozy wartości zakupowych klienta
 • Wypracowanie modelu diagnozy
 • Trening diagnozy potrzeb klienta w strukturach 3-osobowych (z obserwatorem).
 1. Prezentacje handlowe i prezentacja wartości wynikających z współpracy

 • Gra szkoleniowa „Wybory”.
 • Analiza doświadczeń z gry.
 • Wykres skuteczności prezentacji według N. Rackhama.
 • Prezentacja – model P-C-K, technika S-E-L-L.
 • Sekwencja PO-W-E-R.
 • Story-telling w praktyce prezentacji handlowej.
 • Praca przykładami – model B-Z-J.
 • Wypracowanie modelu prezentacji.
 • Praktyczny trening prezentacji handlowych – od analizy wartości do przygotowania prezentacji.
 1. Zastrzeżenia i obiekcje klientów

 • Ćwiczenie „Czerwona kartka”
 • Analiza „nie” klienta
 • Technika kontraktowana w pracy z „nie obiekcjami” i kontraktowanie rozmowy z klientem.
 • Obiekcje faktyczne i unikowe
 • Scenka diagnostyczna na forum – praca w wybranymi obiekcjami
 • Model SAO – Sekwencja Analizy Obiekcji.
 • Technika PIW-O
 • Wypracowanie reakcji na różne obiekcje (z doświadczeń uczestników szkolenia)
 • Trening praktyczny w strukturach 3-osobowych – Analiza obiekcji
 1. Techniki domykania (finalizacji) sprzedaży i kontraktowania współpracy z nowymi klientami.

 • Przepracowanie założeń do skutecznej finalizacji sprzedaży
 • Potencjalne powody trudności w finalizacji sprzedaży – analiza
 • Techniki finalizacji sprzedaży.
 • Technika kontraktowania w finalizacji sprzedaży.
 • Kontraktowanie długofalowej współpracy.
 • Wybór technik finalizacji do pracy w treningu
 • Ćwiczenie „Zamykanie sprzedaży” – ćwiczenie w parach.

Trening praktyczny – Poligon handlowy – praktyczny, rozbudowany trening prowadzenia rozmów handlowych z klientami w oparciu o stworzone case study (przykład konkretnego klienta).

Szkolenie odbywa się online.
10 – 11.05.2021 r.
9:00 – 17:00

Pobierz formularz zgłoszeniowy PDF lub zapisz się online.

Wybierz szkolenie:

Dane zgłoszeniowe:

Dane do Faktury VAT:

Lista osób zgłoszonych na szkolenie:

Osoba (1)

Osoba (2)

Osoba (3)

Zgody:Pola nieobowiązkowe: